Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2021

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Arvika 17,1
Eda 17,5
Filipstad 17,1
Forshaga 20,2
Grums 17,3
Hagfors 14,0
Hammarö 23,3
Karlstad 17,2
Kil 19,5
Kristinehamn 16,5
Munkfors 16,0
Storfors 15,0
Sunne 16,8
Säffle 16,5
Torsby 15,0
Årjäng 16,8
Värmlands län 17,4
Riket 18,8
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2010-2021

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 16,0 15,9 15,9 16,1 16,2 16,4 16,7 16,8 17,1 17,1 17,1 17,1
Eda 15,4 15,3 15,4 15,5 16,0 16,6 17,2 17,4 17,6 17,8 17,8 17,5
Filipstad 14,5 14,8 15,3 15,5 15,6 15,8 16,7 16,7 17,4 16,9 16,9 17,1
Forshaga 18,4 18,5 18,6 18,5 18,5 18,6 19,0 19,7 20,1 19,8 19,9 20,2
Grums 15,5 15,2 15,1 15,2 15,6 15,8 16,8 17,0 17,2 17,5 17,2 17,3
Hagfors 13,9 13,6 13,5 13,5 13,3 13,2 13,5 13,8 13,8 14,1 14,0 14,0
Hammarö 21,1 20,8 21,1 21,4 22,0 22,1 22,3 22,5 22,8 23,2 23,3 23,3
Karlstad 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,7 16,8 17,0 17,2 17,1 17,2 17,2
Kil 18,5 18,5 18,5 18,5 18,8 18,7 18,9 19,1 19,5 19,5 19,4 19,5
Kristinehamn 15,4 15,3 15,3 15,6 15,7 16,1 16,5 16,9 16,5 16,7 16,7 16,5
Munkfors 14,3 13,6 13,6 13,8 13,9 14,7 15,0 15,7 16,2 16,1 16,2 16,0
Storfors 16,4 15,8 15,6 15,7 15,9 15,9 15,7 16,5 16,0 15,8 15,6 15,0
Sunne 16,2 15,8 15,7 15,5 15,5 15,8 16,3 16,2 16,7 16,6 16,8 16,8
Säffle 15,9 15,8 15,4 15,8 15,7 15,8 16,7 17,0 17,0 16,9 16,9 16,5
Torsby 14,4 14,4 14,5 14,2 14,0 14,2 15,0 14,7 14,6 14,7 15,0 15,0
Årjäng 17,1 17,0 17,0 16,9 16,9 16,9 17,1 16,9 16,8 16,9 16,7 16,8
Värmlands län 16,2 16,1 16,2 16,3 16,4 16,6 17,0 17,2 17,4 17,4 17,4 17,4
Riket 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9 18,8 18,8
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2010-2021. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arvika 100 99 99 100 101 102 104 105 107 107 107 107
Eda 100 99 100 101 104 107 111 113 114 115 116 113
Filipstad 100 102 105 107 108 109 115 115 120 116 116 118
Forshaga 100 100 101 101 101 101 103 107 109 108 108 110
Grums 100 98 98 99 101 102 109 110 111 113 111 112
Hagfors 100 98 97 97 96 95 97 100 99 101 101 101
Hammarö 100 99 100 102 104 105 106 107 108 110 111 110
Karlstad 100 101 101 102 103 104 105 107 108 107 107 107
Kil 100 100 100 100 102 101 102 103 106 106 105 105
Kristinehamn 100 99 99 101 102 104 107 110 107 108 108 107
Munkfors 100 95 95 96 97 103 105 110 113 112 113 112
Storfors 100 96 95 96 97 97 96 101 98 97 95 92
Sunne 100 98 97 96 96 98 101 100 103 103 104 104
Säffle 100 99 97 100 99 99 105 107 107 106 107 104
Torsby 100 100 100 99 97 98 104 102 102 102 104 104
Årjäng 100 100 99 99 99 99 100 99 99 99 98 98
Värmlands län 100 100 100 101 101 103 105 106 107 107 107 107
Riket 100 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta