Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2023

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Arvika 27,3
Eda 25,7
Filipstad 30,0
Forshaga 23,4
Grums 26,7
Hagfors 31,0
Hammarö 20,6
Karlstad 20,8
Kil 25,1
Kristinehamn 27,8
Munkfors 28,9
Storfors 31,8
Sunne 27,0
Säffle 28,8
Torsby 30,4
Årjäng 26,1
Värmlands län 24,9
Riket 20,6
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 24,3 24,7 24,9 25,0 25,3 25,8 26,1 26,5 26,8 27,0 27,3
Eda 24,9 24,5 24,5 24,3 24,0 24,2 24,6 24,7 25,1 25,4 25,7
Filipstad 27,0 27,1 27,2 26,3 27,1 27,0 27,7 28,2 28,3 28,9 30,0
Forshaga 22,4 22,8 23,0 23,1 23,1 23,1 23,2 23,2 23,1 23,5 23,4
Grums 24,9 25,3 25,7 25,2 25,6 26,0 26,1 26,5 26,6 26,7 26,7
Hagfors 28,2 28,5 28,8 28,7 29,1 29,6 29,8 30,1 30,2 30,6 31,0
Hammarö 18,1 18,5 18,8 19,1 19,0 19,1 19,5 19,8 20,0 20,2 20,6
Karlstad 19,6 20,0 20,1 20,1 20,3 20,3 20,3 20,4 20,7 20,7 20,8
Kil 22,2 22,6 23,3 23,8 23,9 24,1 24,4 24,6 24,7 25,0 25,1
Kristinehamn 24,9 25,2 25,4 25,5 25,8 26,3 26,5 26,7 27,1 27,5 27,8
Munkfors 29,3 29,1 28,9 28,3 28,1 28,2 28,6 28,4 28,8 28,9 28,9
Storfors 25,7 25,9 26,5 26,9 26,6 27,4 28,6 29,4 30,2 30,9 31,8
Sunne 23,4 23,9 23,9 23,8 24,2 24,7 25,1 25,2 25,9 26,3 27,0
Säffle 26,7 27,1 26,9 26,5 26,6 26,8 27,2 27,5 27,7 28,2 28,8
Torsby 27,4 27,6 28,3 27,4 28,1 28,5 29,1 29,3 29,7 30,0 30,4
Årjäng 23,3 23,7 23,9 24,1 24,4 24,4 24,6 24,9 25,4 25,9 26,1
Värmlands län 22,9 23,2 23,4 23,4 23,6 23,7 23,9 24,1 24,4 24,6 24,9
Riket 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,6
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2013-2023 Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 100 102 102 103 104 106 107 109 110 111 112
Eda 100 99 98 98 97 97 99 99 101 102 103
Filipstad 100 100 101 97 100 100 102 104 105 107 111
Forshaga 100 102 103 103 103 103 104 103 103 105 105
Grums 100 102 103 101 103 104 105 106 107 107 107
Hagfors 100 101 102 102 103 105 106 107 107 109 110
Hammarö 100 102 104 106 105 105 107 109 110 112 114
Karlstad 100 102 102 102 103 104 104 104 105 105 106
Kil 100 102 105 107 108 109 110 111 111 113 113
Kristinehamn 100 101 102 102 104 105 106 107 109 110 112
Munkfors 100 99 99 97 96 96 98 97 98 99 99
Storfors 100 101 103 105 103 106 111 114 118 120 124
Sunne 100 102 102 102 104 106 107 108 111 112 115
Säffle 100 101 101 99 99 101 102 103 104 106 108
Torsby 100 101 103 100 102 104 106 107 108 109 111
Årjäng 100 102 103 104 105 105 106 107 109 111 112
Värmlands län 100 101 102 102 103 104 104 105 106 107 109
Riket 100 100 102 102 102 103 103 104 104 105 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta