Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1996-2021

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1996-2021

1996

2021

Antal        

Procent

Arvika

26 720

25 854

-866

-3,2

Eda

9 015

8 490

-525

-5,8

Filipstad

12 507

10 403

-2 104

-16,8

Forshaga

11 936

11 606

-330

-2,8

Grums

10 112

9 091

-1 021

-10,1

Hagfors

15 136

11 553

-3 583

-23,7

Hammarö

14 170

16 765

2 595

18,3

Karlstad

79 469

95 408

15 939

20,1

Kil

12 213

12 134

-79

-0,6

Kristinehamn

25 592

24 099

-1 493

-5,8

Munkfors

4 558

3 680

-878

-19,3

Storfors

5 043

3 948

-1 095

-21,7

Sunne

13 836

13 355

-481

-3,5

Säffle

17 452

15 396

-2 056

-11,8

Torsby

14 556

11 472

-3 084

-21,2

Årjäng

9 832

9 942

110

1,1

Värmlands län

282 147

283 196

1 049

0,4

Riket

8 844 499

10 452 326

1 607 827

18,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta