Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2022-2023

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2022-2023

2022

2023

Antal          

Procent

Arvika

25 832

25 682

-150

-0,6

Eda

8 535

8 499

-36

-0,4

Filipstad

10 315

10 034

-281

-2,7

Forshaga

11 578

11 538

-40

-0,3

Grums

9 105

9 057

-48

-0,5

Hagfors

11 589

11 536

-53

-0,5

Hammarö

16 820

16 940

120

0,7

Karlstad

96 466

97 233

767

0,8

Kil

12 115

12 085

-30

-0,2

Kristinehamn

24 053

23 817

-236

-1,0

Munkfors

3 701

3 669

-32

-0,9

Storfors

3 882

3 801

-81

-2,1

Sunne

13 418

13 366

-52

-0,4

Säffle

15 242

15 011

-231

-1,5

Torsby

11 411

11 387

-24

-0,2

Årjäng

9 914

9 893

-21

-0,2

Värmlands län

283 976

283 548

-428

-0,2

Riket

10 521 556

10 551 707

30 151

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta