Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 i Värmlands län jämfört med riket

             

Ålder

Värmlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 450

6 910

2,3

2,4

2,6

2,7

5-9

7 715

8 120

2,7

2,9

2,8

3,0

10-14

7 707

8 214

2,7

2,9

2,9

3,1

15-19

7 390

7 931

2,6

2,8

2,8

3,0

20-24

7 237

8 224

2,6

2,9

2,7

2,9

25-29

7 299

8 248

2,6

2,9

2,9

3,1

30-34

9 032

9 708

3,2

3,4

3,6

3,8

35-39

8 112

8 793

2,9

3,1

3,3

3,5

40-44

7 709

7 883

2,7

2,8

3,0

3,2

45-49

7 725

8 041

2,7

2,8

3,0

3,1

50-54

8 629

8 999

3,0

3,2

3,1

3,2

55-59

9 580

10 030

3,4

3,5

3,2

3,3

60-64

8 541

8 760

3,0

3,1

2,8

2,8

65-69

8 780

8 528

3,1

3,0

2,6

2,6

70-74

8 425

8 225

3,0

2,9

2,5

2,4

75-79

8 418

7 923

3,0

2,8

2,5

2,3

80-84

5 731

4 706

2,0

1,7

1,7

1,4

85-89

3 739

2 531

1,3

0,9

1,0

0,7

90-94

1 832

919

0,6

0,3

0,5

0,3

95-99

527

188

0,2

0,1

0,2

0,0

100-

67

22

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

140 645

142 903

49,6

50,4

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta