Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 196 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

4 418

2 272

5 741

6 498

6 925

25 854

Eda

1 483

646

1 976

2 253

2 132

8 490

Filipstad

1 775

986

2 132

2 562

2 948

10 403

Forshaga

2 341

996

2 652

2 940

2 677

11 606

Grums

1 573

707

2 008

2 389

2 414

9 091

Hagfors

1 616

915

2 244

3 291

3 487

11 553

Hammarö

3 899

1 322

3 980

4 219

3 345

16 765

Karlstad

16 367

11 362

25 528

22 441

19 710

95 408

Kil

2 364

1 024

2 771

2 978

2 997

12 134

Kristinehamn

3 986

2 083

5 200

6 289

6 541

24 099

Munkfors

589

323

745

964

1 059

3 680

Storfors

593

327

741

1 094

1 193

3 948

Sunne

2 240

1 198

2 831

3 629

3 457

13 355

Säffle

2 538

1 443

3 107

4 047

4 261

15 396

Torsby

1 723

945

2 320

3 082

3 402

11 472

Årjäng

1 667

960

2 183

2 603

2 529

9 942

Värmlands län

49 172

27 509

66 159

71 279

69 077

283 196

Riket

1 961 414

1 046 875

2 768 985

2 556 286

2 118 766

10 452 326

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

17,1

8,8

22,2

25,1

26,8

100

Eda

17,5

7,6

23,3

26,5

25,1

100

Filipstad

17,1

9,5

20,5

24,6

28,3

100

Forshaga

20,2

8,6

22,9

25,3

23,1

100

Grums

17,3

7,8

22,1

26,3

26,6

100

Hagfors

14,0

7,9

19,4

28,5

30,2

100

Hammarö

23,3

7,9

23,7

25,2

20,0

100

Karlstad

17,2

11,9

26,8

23,5

20,7

100

Kil

19,5

8,4

22,8

24,5

24,7

100

Kristinehamn

16,5

8,6

21,6

26,1

27,1

100

Munkfors

16,0

8,8

20,2

26,2

28,8

100

Storfors

15,0

8,3

18,8

27,7

30,2

100

Sunne

16,8

9,0

21,2

27,2

25,9

100

Säffle

16,5

9,4

20,2

26,3

27,7

100

Torsby

15,0

8,2

20,2

26,9

29,7

100

Årjäng

16,8

9,7

22,0

26,2

25,4

100

Värmlands län

17,4

9,7

23,4

25,2

24,4

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta