Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2023-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

4 284

2 307

5 701

6 387

7 003

25 682

Eda

1 473

614

2 027

2 204

2 181

8 499

Filipstad

1 625

890

2 047

2 457

3 015

10 034

Forshaga

2 298

987

2 685

2 866

2 702

11 538

Grums

1 534

737

2 032

2 334

2 420

9 057

Hagfors

1 677

873

2 286

3 124

3 576

11 536

Hammarö

3 905

1 358

3 929

4 254

3 494

16 940

Karlstad

16 138

12 039

26 206

22 588

20 262

97 233

Kil

2 343

995

2 796

2 923

3 028

12 085

Kristinehamn

3 789

2 051

5 159

6 188

6 630

23 817

Munkfors

572

319

781

938

1 059

3 669

Storfors

549

276

714

1 052

1 210

3 801

Sunne

2 205

1 162

2 840

3 549

3 610

13 366

Säffle

2 404

1 330

3 044

3 907

4 326

15 011

Torsby

1 747

862

2 336

2 980

3 462

11 387

Årjäng

1 624

931

2 201

2 554

2 583

9 893

Värmlands län

48 167

27 731

66 784

70 305

70 561

283 548

Riket

1 928 994

1 079 133

2 794 080

2 574 748

2 174 752

10 551 707

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

16,7

9,0

22,2

24,9

27,3

100

Eda

17,3

7,2

23,8

25,9

25,7

100

Filipstad

16,2

8,9

20,4

24,5

30,0

100

Forshaga

19,9

8,6

23,3

24,8

23,4

100

Grums

16,9

8,1

22,4

25,8

26,7

100

Hagfors

14,5

7,6

19,8

27,1

31,0

100

Hammarö

23,1

8,0

23,2

25,1

20,6

100

Karlstad

16,6

12,4

27,0

23,2

20,8

100

Kil

19,4

8,2

23,1

24,2

25,1

100

Kristinehamn

15,9

8,6

21,7

26,0

27,8

100

Munkfors

15,6

8,7

21,3

25,6

28,9

100

Storfors

14,4

7,3

18,8

27,7

31,8

100

Sunne

16,5

8,7

21,2

26,6

27,0

100

Säffle

16,0

8,9

20,3

26,0

28,8

100

Torsby

15,3

7,6

20,5

26,2

30,4

100

Årjäng

16,4

9,4

22,2

25,8

26,1

100

Värmlands län

17,0

9,8

23,6

24,8

24,9

100

Riket

18,3

10,2

26,5

24,4

20,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta