Värmlands län
Fakta & Perspektiv
282 885 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

4 432

2 315

5 774

6 530

6 881

25 932

Eda

1 524

651

1 972

2 290

2 113

8 550

Filipstad

1 770

1 034

2 125

2 616

2 958

10 503

Forshaga

2 293

1 028

2 558

2 975

2 670

11 524

Grums

1 557

733

1 978

2 380

2 395

9 043

Hagfors

1 613

906

2 185

3 341

3 472

11 517

Hammarö

3 891

1 285

4 002

4 195

3 295

16 668

Karlstad

16 298

11 308

25 390

22 448

19 384

94 828

Kil

2 354

1 026

2 762

2 995

2 978

12 115

Kristinehamn

4 035

2 130

5 212

6 365

6 448

24 190

Munkfors

603

313

763

989

1 057

3 725

Storfors

621

346

742

1 107

1 174

3 990

Sunne

2 235

1 256

2 796

3 688

3 360

13 335

Säffle

2 610

1 422

3 046

4 104

4 238

15 420

Torsby

1 734

955

2 360

3 113

3 387

11 549

Årjäng

1 668

969

2 205

2 663

2 491

9 996

Värmlands län

49 238

27 677

65 870

71 799

68 301

282 885

Riket

1 955 716

1 038 122

2 750 673

2 546 698

2 088 086

10 379 295

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Arvika

17,1

8,9

22,3

25,2

26,5

100

Eda

17,8

7,6

23,1

26,8

24,7

100

Filipstad

16,9

9,8

20,2

24,9

28,2

100

Forshaga

19,9

8,9

22,2

25,8

23,2

100

Grums

17,2

8,1

21,9

26,3

26,5

100

Hagfors

14,0

7,9

19,0

29,0

30,1

100

Hammarö

23,3

7,7

24,0

25,2

19,8

100

Karlstad

17,2

11,9

26,8

23,7

20,4

100

Kil

19,4

8,5

22,8

24,7

24,6

100

Kristinehamn

16,7

8,8

21,5

26,3

26,7

100

Munkfors

16,2

8,4

20,5

26,6

28,4

100

Storfors

15,6

8,7

18,6

27,7

29,4

100

Sunne

16,8

9,4

21,0

27,7

25,2

100

Säffle

16,9

9,2

19,8

26,6

27,5

100

Torsby

15,0

8,3

20,4

27,0

29,3

100

Årjäng

16,7

9,7

22,1

26,6

24,9

100

Värmlands län

17,4

9,8

23,3

25,4

24,1

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta