Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2021

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Gotland

4 216

1

0,0

Gotlands län

4 216

1

0,0

Riket

750 809

3 890

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Gotland

5 010

5 010

4 808

4 849

4 867

4 972

5 159

4 177

4 216

Gotlands län

5 010

5 010

4 808

4 849

4 867

4 972

5 159

4 177

4 216

Riket

780 510

781 926

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

750 809

                   

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Gotland

0

1

3

0

5

4

4

8

1

Gotlands län

0

1

3

0

5

4

4

8

1

Riket

13 550

9 903

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

3 046

3 890

                   

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Gotland

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

Gotlands län

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,2

0,0

Riket

1,7

1,3

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

0,4

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

                   
                   

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag. Index år 2005=100

                   

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2005=100

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Gotland

100

100

96

97

97

99

103

83

84

Gotlands län

100

100

96

97

97

99

103

83

84

Riket

100

100

98

96

95

95

95

95

96

                   

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2005=100

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Gotland

 

100

300

0

500

400

400

800

100

Gotlands län

 

100

300

0

500

400

400

800

100

Riket

100

73

75

50

42

19

15

22

29

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta