Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2022-01-26
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.

Sammanräknad förvärvsinkomst 2020 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Gotland

257,8

302,5

Gotlands län

257,8

302,5

Riket

278,1

357,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2010-2020 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

189,5

194,2

201,8

208,3

215,0

222,4

229,8

237,1

243,7

250,8

257,8

Gotlands län

189,5

194,2

201,8

208,3

215,0

222,4

229,8

237,1

243,7

250,8

257,8

Riket

203,8

209,9

218,3

225,8

232,1

240,9

250,3

258,1

265,7

272,6

278,1

                       

Män

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

227,5

233,2

240,4

248,8

254,6

263,2

273,1

281,4

289,3

294,7

302,5

Gotlands län

227,5

233,2

240,4

248,8

254,6

263,2

273,1

281,4

289,3

294,7

302,5

Riket

275,9

284,5

293,9

300,5

306,9

317,2

326,9

334,9

344,8

352,5

357,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2010-2020 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2010=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

100

102

106

110

113

117

121

125

129

132

136

Gotlands län

100

102

106

110

113

117

121

125

129

132

136

Riket

100

103

107

111

114

118

123

127

130

134

136

                       

Män

                     

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gotland

100

103

106

109

112

116

120

124

127

130

133

Gotlands län

100

103

106

109

112

116

120

124

127

130

133

Riket

100

103

107

109

111

115

118

121

125

128

130

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta