Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Tillfällig föräldrapenning för…

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

Senast uppdaterad 2024-01-12
Förklaring
Den tillfälliga föräldrapenningen är en inkomstbortfallsförsäkring som ska underlätta föräldrarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till en förälder som behöver avstå från förvärvsarbete för exempelvis vård av sjukt barn eller för att barnets ordinarie vårdare är sjuk. Ersättningen betalas ut för högst 60 dagar per barn och år plus ytterligare 60 dagar per barn och år vid barns sjukdom. Föräldrar som avstår från förvärvsarbete i samband med besök i barnets förskola, skola eller fritidshem kan få rätt till tillfällig föräldrapenning i form av en kontaktdag per barn och år. Denna möjlighet finns från det år barnet fyller sex till och med det år som barnet fyller elva år.
Den tillfälliga föräldrapenningen omfattar även de tio s.k. pappadagarna som utges till fadern i samband med ett barns födelse. Dessa dagar kan från och med den 1 juli 2001 få användas av annan person än pappan om det inte finns någon pappa eller denne av andra skäl är förhindrad att använda dem.
PDF
Diagram nuläge
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2023 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,8 61,2
Uppsala län 38,8 61,2
Södermanlands län 38,7 61,3
Östergötlands län 38,5 61,5
Jönköpings län 39,3 60,7
Kronobergs län 40,4 59,6
Kalmar län 39,5 60,5
Gotlands län 40,0 60,0
Blekinge län 37,4 62,6
Skåne län 36,8 63,2
Hallands län 37,8 62,2
Västra Götalands län 38,8 61,2
Värmlands län 38,4 61,6
Örebro län 38,7 61,3
Västmanlands län 38,9 61,1
Dalarnas län 39,5 60,5
Gävleborgs län 39,5 60,5
Västernorrlands län 38,6 61,4
Jämtlands län 38,3 61,7
Västerbottens län 39,6 60,4
Norrbottens län 37,3 62,7
Riket 38,6 61,4
Tillfällig föräldrapenning. Männens andel av ersatta nettodagar 2003-2023.

År Gotlands län Riket
2003 37,4 35,6
2004 38,9 35,8
2005 38,1 36,2
2006 38,8 36,8
2007 37,0 35,8
2008 36,5 35,6
2009 37,2 35,5
2010 36,8 35,5
2011 38,0 35,8
2012 37,9 36,2
2013 40,0 37,2
2014 39,2 37,5
2015 40,5 38,1
2016 41,0 38,3
2017 38,8 38,4
2018 40,4 38,4
2019 41,2 38,5
2020 40,4 39,2
2021 41,7 39,7
2022 40,3 39,1
2023 40,0 38,6
Tillfällig föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2003-2023. Index år 2003=100

År Gotlands län Riket
2003 100 100
2004 104 101
2005 102 102
2006 104 103
2007 99 100
2008 98 100
2009 99 100
2010 98 100
2011 102 100
2012 101 102
2013 107 104
2014 105 105
2015 108 107
2016 110 107
2017 104 108
2018 108 108
2019 110 108
2020 108 110
2021 112 112
2022 108 110
2023 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta