Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2022-01-11
Förklaring

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå)

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2021 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Gotland 31,6 68,4
Gotlands län 31,6 68,4
Riket 29,6 70,4
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2011-2021. Procent

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 26,0 25,4 27,4 26,8 28,9 30,7 30,3 30,4 31,9 32,8 31,6
Gotlands län 26,0 25,4 27,4 26,8 28,9 30,7 30,3 30,4 31,9 32,8 31,6
Riket 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0 29,6
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gotland 100 98 105 103 111 118 117 117 123 126 121
Gotlands län 100 98 105 103 111 118 117 117 123 126 121
Riket 100 103 104 106 111 114 118 124 127 127 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta