Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2021-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning                   

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor      

Män           

Kvinnor

Män

Gotland

2 420

2 661

30 603

30 398

7,9

8,8

Gotlands län

2 420

2 661

30 603

30 398

7,9

8,8

Riket

1 038 105

1 052 398

5 191 619

5 260 707

20,0

20,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta