Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Ungdomars (18-24 år) inrikes f…

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar under 2021 efter kön

             

Kommun/ Region

Inrikes inflyttade

Inrikes utflyttade

Flyttningsnetto

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

397

336

396

311

1

25

Gotlands län

397

336

396

311

1

25

Källa: Statistiska centralbyrån

Ungdomars (18-24 år) inrikes flyttningar 2014-2021 efter kön

                                 

Kommun/ Region

Inrikes inflyttade

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

316

285

323

321

326

334

319

299

292

296

291

297

336

278

397

336

Gotlands län

316

285

323

321

326

334

319

299

292

296

291

297

336

278

397

336

                                 

Kommun/ Region

Inrikes utflyttade

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

393

357

398

353

389

359

357

362

338

297

332

297

379

328

396

311

Gotlands län

393

357

398

353

389

359

357

362

338

297

332

297

379

328

396

311

                                 

Kommun/ Region

Inrikes flyttningsnetto

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Kv

M

Gotland

-77

-72

-75

-32

-63

-25

-38

-63

-46

-1

-41

0

-43

-50

1

25

Gotlands län

-77

-72

-75

-32

-63

-25

-38

-63

-46

-1

-41

0

-43

-50

1

25

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta