Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie
Invandrare och utvandrare 2021. Gotlands län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 175 206 381
Utvandrare 81 76 157
Flyttningsnetto 94 130 224

Invandrare och utvandrare 1991-2021

 

 

 

 

 

     

År

Gotlands län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1991

59

70

22

28

37

42

79

1992

95

104

19

24

76

80

156

1993

88

111

47

27

41

84

125

1994

89

84

30

23

59

61

120

1995

51

53

30

42

21

11

32

1996

63

50

36

22

27

28

55

1997

53

50

46

63

7

-13

-6

1998

81

58

44

43

37

15

52

1999

67

62

53

52

14

10

24

2000

87

61

48

45

39

16

55

2001

86

72

47

54

39

18

57

2002

82

82

61

68

21

14

35

2003

87

76

69

54

18

22

40

2004

79

60

63

35

16

25

41

2005

90

73

62

41

28

32

60

2006

83

74

61

54

22

20

42

2007

79

84

71

62

8

22

30

2008

113

83

73

79

40

4

44

2009

113

83

39

44

74

39

113

2010

117

118

71

64

46

54

100

2011

98

111

103

82

-5

29

24

2012

125

128

66

78

59

50

109

2013

112

128

49

40

63

88

151

2014

113

132

63

66

50

66

116

2015

167

161

61

66

106

95

201

2016

169

279

63

65

106

214

320

2017

204

255

57

57

147

198

345

2018

195

290

69

71

126

219

345

2019

191

230

57

101

134

129

263

2020

155

128

46

61

109

67

176

2021

175

206

81

76

94

130

224

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta