Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2022-03-29
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2021 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Gotlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

75

19,7

17,7

 

Sverige

94

59,9

52,7

Afrika

55

14,4

9,9

 

Finland

17

10,8

3,3

Europa utom EU och Norden

23

6,0

9,2

 

Nordamerika

6

3,8

1,8

Tyskland

21

5,5

3,7

 

Island

3

1,9

0,6

Kina

21

5,5

2,1

 

Norge

3

1,9

2,7

Syrien

16

4,2

4,0

 

Polen

3

1,9

3,3

Afghanistan

14

3,7

2,4

 

Kina

3

1,9

1,7

Iran

13

3,4

2,2

 

Rumänien

1

0,6

1,3

Pakistan

12

3,1

3,5

 

Tyskland

1

0,6

2,8

Nordamerika

11

2,9

2,5

 

Afrika

1

0,6

1,7

Finland

7

1,8

1,8

 

Sydamerika

1

0,6

0,9

Rumänien

7

1,8

1,9

 

Indien

1

0,6

3,4

Polen

6

1,6

3,5

 

Pakistan

1

0,6

0,6

Indien

6

1,6

6,6

 

Oceanien

1

0,6

0,3

Sydamerika

5

1,3

2,3

 

Danmark

0

0,0

3,1

Danmark

4

1,0

1,9

 

Europa utom EU och Norden

0

0,0

3,9

Norge

2

0,5

1,5

 

Afghanistan

0

0,0

0,2

Irak

2

0,5

1,7

 

Irak

0

0,0

1,0

Island

1

0,3

0,4

 

Iran

0

0,0

0,4

Oceanien

0

0,0

0,3

 

Syrien

0

0,0

0,6

Statslös

1

0,3

0,4

 

Statslös

0

0,0

0,2

Okänt

0

0,0

0,3

 

Okänt

0

0,0

0,3

Samtliga                    

381

100

100

 

Samtliga    

157

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta