Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2022-06-16
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2021

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Gotland

1 213

64 282

52 994

1 061

Gotlands län

1 213

64 282

52 994

1 061

Riket

182 328

11 656 186

63 930

1 119

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2011-2021, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

1 575

1 623

1 680

1 575

1 449

1 284

1 232

1 266

1 269

1 340

1 213

Gotlands län

1 575

1 623

1 680

1 575

1 449

1 284

1 232

1 266

1 269

1 340

1 213

Riket

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

206 479

202 199

198 514

182 328

                       

Kostnad per invånare, kronor

               

Kommun/Region

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

985

1 045

1 075

1 009

908

850

908

941

1 025

1 079

1 061

Gotlands län

985

1 045

1 075

1 009

908

850

908

946

1 025

1 079

1 061

Riket

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

1 093

1 129

1 155

1 119

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2011-2021. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2011=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

100

103

107

100

92

82

78

80

81

85

77

Gotlands län

100

103

107

100

92

82

78

80

81

85

77

Riket

100

95

97

96

96

93

90

88

86

84

77

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2011=100

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

100

106

109

102

92

86

92

96

104

110

108

Gotlands län

100

106

109

102

92

86

92

96

104

110

108

Riket

100

94

95

91

91

89

90

92

95

97

94

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta