Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Öppet arbetslösa 18-24 år

Öppet arbetslösa 18-24 år

Senast uppdaterad 2024-01-25
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Fr.o.m 2023 omfattar den registrerade arbetskraften åldrarnna 16-65 år.

Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 18-24 år. Årsmedeltal 2023

Kommun/Region Antal Andel (%)
Gotland 79 3,0
Gotlands län 79 3,0
Riket 19 175 3,8

Öppet arbetslösa 18-24 år, årsmedeltal 2008-2023

         

År

Antal arbetslösa, 18-24 år

Andel öppet arbetslösa 18-24 år (%)

Gotlands län

Riket

Gotlands län

Riket

2008

215

29 942

7,8

6,7

2009

282

46 802

9,3

9,0

2010

271

41 898

8,5

7,9

2011

232

37 078

7,0

7,7

2012

236

39 612

6,5

7,4

2013

220

38 303

6,0

7,0

2014

203

34 238

5,5

6,2

2015

174

30 080

5,0

5,5

2016

141

26 497

4,3

5,0

2017

112

24 255

3,6

4,6

2018

98

21 882

3,2

4,1

2019

104

22 328

3,4

4,2

2020

165

32 461

5,5

6,1

2021

104

22 122

4,0

4,3

2022

76

17 544

3,1

3,7

2023

79

19 175

3,0

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 18-24 år, 2008-2023. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa 18-24 år. Index år 2008=100

Gotlands län

Riket

2008

100

100

2009

119

134

2010

109

118

2011

90

115

2012

83

110

2013

77

104

2014

71

93

2015

64

82

2016

55

75

2017

46

69

2018

41

61

2019

44

62

2020

70

91

2021

51

64

2022

40

56

2023

38

57

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta