Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 199
Kalmar 1 045
Norrtälje 890
Östersund 3 823
Gotland 9 323
Gotlands län 9 323
Riket 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 812 833 826 1 087 1 266 1 144 1 275 188 287 223 199
Kalmar 3 099 532 743 579 281 479 398 346 2 024 1 096 1 045
Norrtälje 3 438 3 319 3 789 4 252 4 487 4 875 4 650 4 691 4 794 4 369 890
Östersund 2 995 3 016 2 780 3 008 2 436 3 090 2 896 3 044 3 501 3 450 3 823
Gotland 5 794 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870 6 904 8 727 9 323
Gotlands län 5 794 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870 6 904 8 727 9 323
Riket 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 170
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 103 102 134 156 141 157 23 35 28 25
Kalmar 100 17 24 19 9 15 13 11 65 35 34
Norrtälje 100 97 110 124 131 142 135 136 139 127 26
Östersund 100 101 93 100 81 103 97 102 117 115 128
Gotland 100 104 102 109 115 118 117 119 119 151 161
Gotlands län 100 104 102 109 115 118 117 119 119 151 161
Riket 100 92 94 94 94 95 94 95 97 98 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta