Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 2 857
Kalmar 3 184
Norrtälje 1 960
Östersund 2 920
Gotland 1 590
Gotlands län 1 590
Riket 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 2 592 2 260 2 792 2 685 2 679 2 600 2 850 2 754 2 607 2 516 2 857
Kalmar 1 669 1 631 1 936 2 254 2 551 2 650 2 166 2 181 2 644 3 059 3 184
Norrtälje 1 392 1 208 1 637 1 788 1 550 1 762 1 742 1 656 1 768 1 763 1 960
Östersund 1 798 1 762 2 149 2 231 2 399 2 758 2 801 3 016 2 857 2 792 2 920
Gotland 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404 1 314 1 473 1 351 1 590
Gotlands län 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404 1 314 1 473 1 351 1 590
Riket 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 837 2 008
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 87 108 104 103 100 110 106 101 97 110
Kalmar 100 98 116 135 153 159 130 131 158 183 191
Norrtälje 100 87 118 128 111 127 125 119 127 127 141
Östersund 100 98 120 124 133 153 156 168 159 155 162
Gotland 100 95 98 107 114 108 102 95 107 98 115
Gotlands län 100 95 98 107 114 108 102 95 107 98 115
Riket 100 101 104 107 111 114 118 119 121 124 135

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta