Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 2 607
Kalmar 2 644
Norrtälje 1 768
Östersund 2 857
Gotland 1 473
Gotlands län 1 473
Riket 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 2 207 2 355 2 592 2 260 2 792 2 685 2 679 2 600 2 850 2 754 2 607
Kalmar 1 702 1 562 1 669 1 631 1 936 2 254 2 551 2 650 2 166 2 181 2 644
Norrtälje 1 269 1 490 1 392 1 208 1 637 1 788 1 550 1 762 1 742 1 656 1 768
Östersund 1 700 1 723 1 798 1 762 2 149 2 231 2 399 2 758 2 801 3 016 2 857
Gotland 1 373 1 283 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404 1 314 1 473
Gotlands län 1 373 1 283 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404 1 314 1 473
Riket 1 366 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 799
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 107 117 102 127 122 121 118 129 125 118
Kalmar 100 92 98 96 114 132 150 156 127 128 155
Norrtälje 100 117 110 95 129 141 122 139 137 130 139
Östersund 100 101 106 104 126 131 141 162 165 177 168
Gotland 100 93 100 96 99 107 114 109 102 96 107
Gotlands län 100 93 100 96 99 107 114 109 102 96 107
Riket 100 104 108 110 113 116 121 124 128 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta