Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 5 320
Kalmar 8 599
Norrtälje 4 562
Östersund 4 626
Gotland 5 644
Gotlands län 5 644
Riket 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 4 028 4 898 4 111 4 055 4 283 3 800 4 332 4 632 4 621 4 737 5 320
Kalmar 4 943 5 638 5 714 4 533 5 310 5 209 5 209 5 202 5 321 6 316 8 599
Norrtälje 3 176 3 511 3 887 4 054 4 563 4 332 4 647 4 586 4 639 4 981 4 562
Östersund 3 540 3 265 3 969 3 990 3 936 3 974 4 429 4 080 4 675 4 532 4 626
Gotland 4 198 4 077 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045 5 281 5 644
Gotlands län 4 198 4 077 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045 5 281 5 644
Riket 4 045 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 194
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 122 102 101 106 94 108 115 115 118 132
Kalmar 100 114 116 92 107 105 105 105 108 128 174
Norrtälje 100 111 122 128 144 136 146 144 146 157 144
Östersund 100 92 112 113 111 112 125 115 132 128 131
Gotland 100 97 99 100 103 113 117 114 120 126 134
Gotlands län 100 97 99 100 103 113 117 114 120 126 134
Riket 100 103 106 106 108 108 112 116 120 124 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta