Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 5 017
Kalmar 6 652
Norrtälje 5 662
Östersund 5 447
Gotland 6 632
Gotlands län 6 632
Riket 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 4 111 4 055 4 283 3 800 4 332 4 632 4 621 4 737 5 320 4 897 5 017
Kalmar 5 714 4 533 5 310 5 209 5 209 5 202 5 321 6 316 8 599 6 251 6 652
Norrtälje 3 887 4 054 4 563 4 332 4 647 4 586 4 639 4 981 4 562 4 904 5 662
Östersund 3 969 3 990 3 936 3 974 4 429 4 080 4 675 4 532 4 626 5 204 5 447
Gotland 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045 5 281 5 644 6 612 6 632
Gotlands län 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045 5 281 5 644 6 612 6 632
Riket 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 447 5 884
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 99 104 92 105 113 112 115 129 119 122
Kalmar 100 79 93 91 91 91 93 111 150 109 116
Norrtälje 100 104 117 111 120 118 119 128 117 126 146
Östersund 100 101 99 100 112 103 118 114 117 131 137
Gotland 100 101 104 114 118 115 121 127 136 159 159
Gotlands län 100 101 104 114 118 115 121 127 136 159 159
Riket 100 100 102 102 106 109 114 117 121 127 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta