Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Infrastruktur, skydd mm.

Infrastruktur, skydd mm.

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnaderna för infrastruktur och skydd ingår kostnader för fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, gator och vägar, parkering, parker, räddningstjänst, miljö- och hälsoskydd samt totalförsvar och samhällsskydd.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 4 897
Kalmar 6 251
Norrtälje 4 904
Östersund 5 204
Gotland 6 612
Gotlands län 6 612
Riket 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 4 898 4 111 4 055 4 283 3 800 4 332 4 632 4 621 4 737 5 320 4 897
Kalmar 5 638 5 714 4 533 5 310 5 209 5 209 5 202 5 321 6 316 8 599 6 251
Norrtälje 3 511 3 887 4 054 4 563 4 332 4 647 4 586 4 639 4 981 4 562 4 904
Östersund 3 265 3 969 3 990 3 936 3 974 4 429 4 080 4 675 4 532 4 626 5 204
Gotland 4 077 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045 5 281 5 644 6 612
Gotlands län 4 077 4 162 4 198 4 327 4 731 4 897 4 788 5 045 5 281 5 644 6 612
Riket 4 150 4 287 4 272 4 376 4 375 4 530 4 678 4 870 5 013 5 186 5 455
Kommunala kostnader för infrastruktur, skydd, m.m. 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 84 83 87 78 88 95 94 97 109 100
Kalmar 100 101 80 94 92 92 92 94 112 153 111
Norrtälje 100 111 115 130 123 132 131 132 142 130 140
Östersund 100 122 122 121 122 136 125 143 139 142 159
Gotland 100 102 103 106 116 120 117 124 130 138 162
Gotlands län 100 102 103 106 116 120 117 124 130 138 162
Riket 100 103 103 105 105 109 113 117 121 125 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta