Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 5 258
Kalmar 3 851
Norrtälje 4 770
Östersund 5 306
Gotland 4 901
Gotlands län 4 901
Riket 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 4 187 4 360 4 806 4 846 4 695 4 894 4 666 4 859 4 802 4 889 5 258
Kalmar 3 447 3 529 3 689 3 851 3 816 3 844 3 744 3 625 3 870 3 785 3 851
Norrtälje 2 557 2 472 3 084 2 898 3 126 3 299 3 552 3 482 4 063 4 447 4 770
Östersund 4 042 4 395 4 301 4 003 4 278 4 625 4 531 4 745 4 819 4 919 5 306
Gotland 3 613 3 794 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860 4 957 4 901
Gotlands län 3 613 3 794 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860 4 957 4 901
Riket 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 104 115 116 112 117 111 116 115 117 126
Kalmar 100 102 107 112 111 112 109 105 112 110 112
Norrtälje 100 97 121 113 122 129 139 136 159 174 187
Östersund 100 109 106 99 106 114 112 117 119 122 131
Gotland 100 105 108 110 117 120 120 124 135 137 136
Gotlands län 100 105 108 110 117 120 120 124 135 137 136
Riket 100 104 110 114 118 123 128 135 143 151 156

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta