Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2020. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 102 973
Kalmar 102 485
Norrtälje 118 018
Östersund 109 163
Gotland 119 959
Gotlands län 119 959
Riket 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 81 793 84 258 - 89 936 88 412 90 201 95 924 94 319 94 652 100 593 102 973
Kalmar 78 997 83 290 89 327 89 898 90 165 91 991 96 419 93 986 96 119 98 448 102 485
Norrtälje 89 534 96 725 102 348 104 180 111 106 113 938 109 350 100 855 112 393 106 074 118 018
Östersund 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 98 592 104 181 108 614 109 163
Gotland 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380 119 959
Gotlands län 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380 119 959
Riket 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 222
Kommunala kostnader för grundskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 103 . 110 108 110 117 115 116 123 126
Kalmar 100 105 113 114 114 116 122 119 122 125 130
Norrtälje 100 108 114 116 124 127 122 113 126 118 132
Östersund 100 99 102 107 112 109 111 113 119 124 125
Gotland 100 101 103 105 112 113 115 111 110 111 115
Gotlands län 100 101 103 105 112 113 115 111 110 111 115
Riket 100 103 106 108 110 113 122 121 125 128 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta