Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2022. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 109 669
Kalmar 114 681
Norrtälje 127 207
Östersund 120 024
Gotland 128 752
Gotlands län 128 752
Riket 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun - 89 936 88 412 90 201 95 924 94 319 94 652 100 593 102 973 105 583 109 669
Kalmar 89 327 89 898 90 165 91 991 96 419 93 986 96 119 98 448 102 485 107 154 114 681
Norrtälje 102 348 104 180 111 106 113 938 109 350 100 855 112 393 106 074 118 018 117 093 127 207
Östersund 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 98 592 104 181 108 614 109 163 110 453 120 024
Gotland 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380 119 959 122 029 128 752
Gotlands län 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380 119 959 122 029 128 752
Riket 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 722 127 335
Kommunala kostnader för grundskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun - 100 98 100 107 105 105 112 114 117 122
Kalmar 100 101 101 103 108 105 108 110 115 120 128
Norrtälje 100 102 109 111 107 99 110 104 115 114 124
Östersund 100 105 110 107 109 111 117 122 123 124 135
Gotland 100 103 110 110 112 108 108 109 112 114 120
Gotlands län 100 103 110 110 112 108 108 109 112 114 120
Riket 100 102 104 106 115 114 118 121 123 127 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta