Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2021. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 127 412
Kalmar 118 010
Norrtälje 123 403
Östersund 117 251
Gotland 133 527
Gotlands län 133 527
Riket 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 104 177 113 286 117 820 120 270 106 341 110 316 113 284 121 184 120 672 119 051 127 412
Kalmar 95 997 92 930 99 660 99 758 96 746 88 896 84 680 100 269 110 216 118 010 118 010
Norrtälje 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 120 164 115 086 113 615 130 891 123 403
Östersund 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 106 601 113 743 112 208 111 733 117 251
Gotland 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 139 598 130 365 130 634 131 825 133 527
Gotlands län 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 139 598 130 365 130 634 131 825 133 527
Riket 107 464 110 394 115 691 119 960 114 022 119 394 129 353 132 688 135 959 137 804 141 447
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 109 113 115 102 106 109 116 116 114 122
Kalmar 100 97 104 104 101 93 88 104 115 123 123
Norrtälje 100 105 109 122 122 122 129 123 122 140 132
Östersund 100 105 109 122 122 122 114 122 120 120 126
Gotland 100 106 109 117 122 125 124 116 116 117 119
Gotlands län 100 106 109 117 122 125 124 116 116 117 119
Riket 100 103 108 112 106 111 120 123 127 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta