Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2020. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 119 051
Kalmar 118 020
Norrtälje 130 891
Östersund 111 733
Gotland 131 825
Gotlands län 131 825
Riket 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Kronor per elev

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 98 845 104 177 113 286 117 820 120 270 106 341 110 316 113 284 121 184 120 672 119 051
Kalmar 97 246 95 997 92 930 99 660 99 758 96 746 88 896 84 680 100 269 110 216 118 020
Norrtälje 90 735 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 120 164 115 086 113 615 130 891
Östersund 90 735 93 369 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 106 601 113 743 112 208 111 733
Gotland 108 809 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 139 598 130 365 130 634 131 825
Gotlands län 108 809 112 579 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 139 598 130 365 130 634 131 825
Riket 102 914 107 464 110 394 115 691 119 960 114 022 119 394 129 353 132 688 135 959 137 892
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 105 115 119 122 108 112 115 123 122 120
Kalmar 100 99 96 102 103 99 91 87 103 113 121
Norrtälje 100 103 108 112 125 125 126 132 127 125 144
Östersund 100 103 108 112 125 125 126 117 125 124 123
Gotland 100 103 110 113 121 126 129 128 120 120 121
Gotlands län 100 103 110 113 121 126 129 128 120 120 121
Riket 100 104 107 112 117 111 116 126 129 132 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta