Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Gymnasieskolan

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för gymnasieskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2022. Kronor per elev

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 135 307
Kalmar 123 936
Norrtälje 128 319
Östersund 117 543
Gotland 136 086
Gotlands län 136 086
Riket 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Kronor per elev

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 113 286 117 820 120 270 106 341 110 316 113 284 121 184 120 672 119 051 127 412 135 307
Kalmar 92 930 99 660 99 758 96 746 88 896 84 680 100 269 110 216 118 010 118 010 123 936
Norrtälje 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 120 164 115 086 113 615 130 891 123 403 128 319
Östersund 98 203 101 886 113 727 113 641 113 873 106 601 113 743 112 208 111 733 117 251 117 543
Gotland 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 139 598 130 365 130 634 131 825 133 527 136 086
Gotlands län 119 418 123 004 131 973 137 277 140 637 139 598 130 365 130 634 131 825 133 527 136 086
Riket 110 394 115 691 119 960 114 022 119 394 129 353 132 688 135 959 137 804 141 334 146 174
Kommunala kostnader för gymnasieskolan 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 104 106 94 97 100 107 107 105 112 119
Kalmar 100 107 107 104 96 91 108 119 127 127 133
Norrtälje 100 104 116 116 116 122 117 116 133 126 131
Östersund 100 104 116 116 116 109 116 114 114 119 120
Gotland 100 103 111 115 118 117 109 109 110 112 114
Gotlands län 100 103 111 115 118 117 109 109 110 112 114
Riket 100 105 109 103 108 117 120 123 125 128 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta