Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Falun 160 210
Kalmar 159 005
Norrtälje 168 716
Östersund 156 141
Gotland 157 047
Gotlands län 157 047
Riket 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 113 329 115 862 121 069 130 224 131 512 134 361 139 632 143 062 149 748 156 486 160 210
Kalmar 111 659 119 981 128 496 133 438 134 078 135 964 141 858 148 524 149 344 153 316 159 005
Norrtälje 110 623 119 816 123 140 123 265 140 731 152 976 152 739 147 064 147 891 151 490 168 716
Östersund 129 450 136 022 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197 148 691 152 031 156 141
Gotland 133 387 130 947 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764 159 283 157 047
Gotlands län 133 387 130 947 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764 159 283 157 047
Riket 114 546 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 299
Kommunala kostnader för förskola 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 102 107 115 116 119 123 126 132 138 141
Kalmar 100 107 115 120 120 122 127 133 134 137 142
Norrtälje 100 108 111 111 127 138 138 133 134 137 153
Östersund 100 105 104 106 108 113 117 120 115 117 121
Gotland 100 98 102 105 109 113 115 117 121 119 118
Gotlands län 100 98 102 105 109 113 115 117 121 119 118
Riket 100 104 107 110 114 119 124 129 133 135 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta