Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Falun 172 757
Kalmar 160 190
Norrtälje 172 629
Östersund 161 961
Gotland 160 461
Gotlands län 160 461
Riket 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 115 862 121 069 130 224 131 512 134 361 139 632 143 062 149 748 156 486 160 210 172 757
Kalmar 119 981 128 496 133 438 134 078 135 964 141 858 148 524 149 344 153 316 159 005 160 190
Norrtälje 119 816 123 140 123 265 140 731 152 976 152 739 147 064 147 891 151 490 168 716 172 629
Östersund 136 022 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197 148 691 152 031 156 141 161 961
Gotland 130 947 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764 159 283 157 047 160 461
Gotlands län 130 947 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764 159 283 157 047 160 461
Riket 119 682 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 335
Kommunala kostnader för förskola 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 104 112 114 116 121 123 129 135 138 149
Kalmar 100 107 111 112 113 118 124 124 128 133 134
Norrtälje 100 103 103 117 128 127 123 123 126 141 144
Östersund 100 99 101 103 108 111 114 109 112 115 119
Gotland 100 104 107 111 116 117 120 124 122 120 123
Gotlands län 100 104 107 111 116 117 120 124 122 120 123
Riket 100 103 105 109 114 119 123 127 129 131 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta