Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Falun 177 378
Kalmar 169 385
Norrtälje 175 487
Östersund 164 472
Gotland 165 969
Gotlands län 165 969
Riket 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 121 069 130 224 131 512 134 361 139 632 143 062 149 748 156 486 160 210 172 757 177 378
Kalmar 128 496 133 438 134 078 135 964 141 858 148 524 149 344 153 316 159 005 160 190 169 385
Norrtälje 123 140 123 265 140 731 152 976 152 739 147 064 147 891 151 490 168 716 172 629 175 487
Östersund 135 180 137 547 140 090 146 256 151 430 155 197 148 691 152 031 156 141 161 961 164 472
Gotland 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764 159 283 157 047 160 461 165 969
Gotlands län 135 783 140 082 145 891 151 336 152 988 156 571 161 764 159 283 157 047 160 461 165 969
Riket 123 063 125 593 130 784 136 712 142 232 147 445 151 858 154 651 156 337 162 320 168 981
Kommunala kostnader för förskola 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 108 109 111 115 118 124 129 132 143 147
Kalmar 100 104 104 106 110 116 116 119 124 125 132
Norrtälje 100 100 114 124 124 119 120 123 137 140 143
Östersund 100 102 104 108 112 115 110 112 116 120 122
Gotland 100 103 107 111 113 115 119 117 116 118 122
Gotlands län 100 103 107 111 113 115 119 117 116 118 122
Riket 100 102 106 111 116 120 123 126 127 132 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta