Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 001 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 23 137
Kalmar 23 399
Norrtälje 19 401
Östersund 28 464
Gotland 21 974
Gotlands län 21 974
Riket 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 17 402 17 839 18 153 17 902 18 567 18 873 19 324 19 993 21 372 22 082 23 137
Kalmar 19 842 20 966 20 852 21 440 21 430 21 519 21 953 22 422 23 074 22 807 23 399
Norrtälje 16 085 16 825 17 504 18 865 19 659 19 916 17 770 17 740 18 091 17 968 19 401
Östersund 20 247 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718 27 406 28 464
Gotland 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860 21 974
Gotlands län 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860 21 974
Riket 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 412
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 103 104 103 107 108 111 115 123 127 133
Kalmar 100 106 105 108 108 108 111 113 116 115 118
Norrtälje 100 105 109 117 122 124 110 110 112 112 121
Östersund 100 105 108 112 116 119 122 127 132 135 141
Gotland 100 104 109 110 116 120 120 116 118 122 128
Gotlands län 100 104 109 110 116 120 120 116 118 122 128
Riket 100 103 107 110 112 116 119 123 127 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta