Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 1 172
Kalmar 2 064
Norrtälje 958
Östersund 2 238
Gotland 867
Gotlands län 867
Riket 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 1 213 1 409 1 295 1 229 1 757 2 394 3 438 2 794 2 295 2 046 1 172
Kalmar 1 598 1 867 2 158 2 176 2 174 2 661 4 366 4 079 2 999 2 607 2 064
Norrtälje 466 490 482 517 664 1 102 2 416 1 980 1 517 1 192 958
Östersund 1 469 1 434 1 292 1 696 2 053 2 423 4 185 3 394 2 956 2 827 2 238
Gotland 447 542 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800 1 040 867
Gotlands län 447 542 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800 1 040 867
Riket 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 883
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 116 107 101 145 197 283 230 189 169 97
Kalmar 100 117 135 136 136 167 273 255 188 163 129
Norrtälje 100 105 103 111 142 236 518 425 326 256 206
Östersund 100 98 88 115 140 165 285 231 201 192 152
Gotland 100 121 125 127 165 273 647 592 403 233 194
Gotlands län 100 121 125 127 165 273 647 592 403 233 194
Riket 100 111 121 134 158 217 379 315 228 169 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta