Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 1 295
Kalmar 1 380
Norrtälje 1 253
Östersund 1 355
Gotland 2 125
Gotlands län 2 125
Riket 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 1 059 1 069 1 077 1 136 1 223 1 241 1 229 1 287 1 315 1 324 1 295
Kalmar 1 021 1 033 1 109 1 212 1 237 1 134 1 173 1 198 1 237 1 321 1 380
Norrtälje 929 894 934 1 063 1 015 1 075 1 145 1 117 1 113 1 170 1 253
Östersund 1 030 1 059 835 1 085 1 034 1 013 1 060 1 109 1 100 1 242 1 355
Gotland 1 609 1 803 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960 1 959 2 125
Gotlands län 1 609 1 803 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960 1 959 2 125
Riket 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 101 102 107 115 117 116 122 124 125 122
Kalmar 100 101 109 119 121 111 115 117 121 129 135
Norrtälje 100 96 101 114 109 116 123 120 120 126 135
Östersund 100 103 81 105 100 98 103 108 107 121 132
Gotland 100 112 111 118 114 119 119 125 122 122 132
Gotlands län 100 112 111 118 114 119 119 125 122 122 132
Riket 100 102 106 107 110 111 116 119 122 126 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta