Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 1 304
Kalmar 1 528
Norrtälje 1 264
Östersund 1 309
Gotland 2 214
Gotlands län 2 214
Riket 1 328
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 1 069 1 077 1 136 1 223 1 241 1 229 1 287 1 315 1 324 1 295 1 304
Kalmar 1 033 1 109 1 212 1 237 1 134 1 173 1 198 1 237 1 321 1 380 1 528
Norrtälje 894 934 1 063 1 015 1 075 1 145 1 117 1 113 1 170 1 253 1 264
Östersund 1 059 835 1 085 1 034 1 013 1 060 1 109 1 100 1 242 1 355 1 309
Gotland 1 803 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960 1 959 2 125 2 214
Gotlands län 1 803 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960 1 959 2 125 2 214
Riket 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 328
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 101 106 114 116 115 120 123 124 121 122
Kalmar 100 107 117 120 110 114 116 120 128 134 148
Norrtälje 100 104 119 114 120 128 125 124 131 140 141
Östersund 100 79 102 98 96 100 105 104 117 128 124
Gotland 100 99 106 102 106 106 112 109 109 118 123
Gotlands län 100 99 106 102 106 106 112 109 109 118 123
Riket 100 104 105 108 109 114 116 120 124 122 125

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta