Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Kulturverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 1 511
Kalmar 1 597
Norrtälje 1 523
Östersund 1 290
Gotland 2 172
Gotlands län 2 172
Riket 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 1 077 1 136 1 223 1 241 1 229 1 287 1 315 1 324 1 295 1 304 1 511
Kalmar 1 109 1 212 1 237 1 134 1 173 1 198 1 237 1 321 1 380 1 528 1 597
Norrtälje 934 1 063 1 015 1 075 1 145 1 117 1 113 1 170 1 253 1 264 1 523
Östersund 835 1 085 1 034 1 013 1 060 1 109 1 100 1 242 1 355 1 309 1 290
Gotland 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960 1 959 2 125 2 214 2 172
Gotlands län 1 791 1 906 1 842 1 909 1 910 2 016 1 960 1 959 2 125 2 214 2 172
Riket 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 294 1 327 1 411
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 105 114 115 114 120 122 123 120 121 140
Kalmar 100 109 112 102 106 108 112 119 124 138 144
Norrtälje 100 114 109 115 123 120 119 125 134 135 163
Östersund 100 130 124 121 127 133 132 149 162 157 154
Gotland 100 106 103 107 107 113 109 109 119 124 121
Gotlands län 100 106 103 107 107 113 109 109 119 124 121
Riket 100 101 104 105 110 112 115 119 117 120 128

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta