Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 162
Kalmar 1 373
Norrtälje 587
Östersund 3 931
Gotland 8 822
Gotlands län 8 822
Riket 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 833 826 1 087 1 266 1 144 1 275 188 287 223 199 162
Kalmar 532 743 579 281 479 398 346 2 024 1 096 1 045 1 373
Norrtälje 3 319 3 789 4 252 4 487 4 875 4 650 4 691 4 794 4 369 890 587
Östersund 3 016 2 780 3 008 2 436 3 090 2 896 3 044 3 501 3 450 3 823 3 931
Gotland 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870 6 904 8 727 9 323 8 822
Gotlands län 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870 6 904 8 727 9 323 8 822
Riket 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 100 3 165 3 314
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 99 130 152 137 153 23 34 27 24 19
Kalmar 100 140 109 53 90 75 65 380 206 197 258
Norrtälje 100 114 128 135 147 140 141 144 132 27 18
Östersund 100 92 100 81 102 96 101 116 114 127 130
Gotland 100 99 105 111 114 113 114 115 145 155 147
Gotlands län 100 99 105 111 114 113 114 115 145 155 147
Riket 100 102 102 102 104 102 103 105 106 109 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta