Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Affärsverksamhet

Senast uppdaterad 2021-09-01
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Här redovisas den affärsmässiga verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. Den mest omfattande verksamheten är energi, vatten och avfallshantering. Kollektivtrafik, bostads- och hamnverksamhet är exempel på andra verksamheter som också redovisas här.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 223
Kalmar 1 096
Norrtälje 4 369
Östersund 3 450
Gotland 8 727
Gotlands län 8 727
Riket 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 760 812 833 826 1 087 1 266 1 144 1 275 188 287 223
Kalmar 1 427 3 099 532 743 579 281 479 398 346 2 024 1 096
Norrtälje 3 346 3 438 3 319 3 789 4 252 4 487 4 875 4 650 4 691 4 794 4 369
Östersund 2 808 2 995 3 016 2 780 3 008 2 436 3 090 2 896 3 044 3 501 3 450
Gotland 5 851 5 794 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870 6 904 8 727
Gotlands län 5 851 5 794 6 006 5 937 6 304 6 669 6 833 6 775 6 870 6 904 8 727
Riket 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985 3 008 3 064 3 103
Kommunala kostnader för affärsverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Falun 100 107 110 109 143 167 151 168 25 38 29
Kalmar 100 217 37 52 41 20 34 28 24 142 77
Norrtälje 100 103 99 113 127 134 146 139 140 143 131
Östersund 100 107 107 99 107 87 110 103 108 125 123
Gotland 100 99 103 101 108 114 117 116 117 118 149
Gotlands län 100 99 103 101 108 114 117 116 117 118 149
Riket 100 98 90 92 91 91 93 92 93 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta