Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Fritidsverksamhet

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens fritidsverksamhet innefattar stöd till föreningar, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 2 516
Kalmar 3 059
Norrtälje 1 763
Östersund 2 792
Gotland 1 351
Gotlands län 1 351
Riket 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 2 355 2 592 2 260 2 792 2 685 2 679 2 600 2 850 2 754 2 607 2 516
Kalmar 1 562 1 669 1 631 1 936 2 254 2 551 2 650 2 166 2 181 2 644 3 059
Norrtälje 1 490 1 392 1 208 1 637 1 788 1 550 1 762 1 742 1 656 1 768 1 763
Östersund 1 723 1 798 1 762 2 149 2 231 2 399 2 758 2 801 3 016 2 857 2 792
Gotland 1 283 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404 1 314 1 473 1 351
Gotlands län 1 283 1 379 1 314 1 355 1 472 1 571 1 491 1 404 1 314 1 473 1 351
Riket 1 418 1 482 1 502 1 540 1 584 1 648 1 690 1 751 1 766 1 795 1 839
Kommunala kostnader för fritidsverksamhet 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 110 96 119 114 114 110 121 117 111 107
Kalmar 100 107 104 124 144 163 170 139 140 169 196
Norrtälje 100 93 81 110 120 104 118 117 111 119 118
Östersund 100 104 102 125 129 139 160 163 175 166 162
Gotland 100 107 102 106 115 122 116 109 102 115 105
Gotlands län 100 107 102 106 115 122 116 109 102 115 105
Riket 100 105 106 109 112 116 119 123 125 127 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta