Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2021. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 105 583
Kalmar 107 154
Norrtälje 117 093
Östersund 110 453
Gotland 122 029
Gotlands län 122 029
Riket 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Kronor per elev

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 84 258 - 89 936 88 412 90 201 95 924 94 319 94 652 100 593 102 973 105 583
Kalmar 83 290 89 327 89 898 90 165 91 991 96 419 93 986 96 119 98 448 102 485 107 154
Norrtälje 96 725 102 348 104 180 111 106 113 938 109 350 100 855 112 393 106 074 118 018 117 093
Östersund 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 98 592 104 181 108 614 109 163 110 453
Gotland 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380 119 959 122 029
Gotlands län 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380 119 959 122 029
Riket 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 117 032 119 273 122 741
Kommunala kostnader för grundskolan 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 . 107 105 107 114 112 112 119 122 125
Kalmar 100 107 108 108 110 116 113 115 118 123 129
Norrtälje 100 106 108 115 118 113 104 116 110 122 121
Östersund 100 103 108 112 110 112 113 120 125 126 127
Gotland 100 102 104 111 112 114 110 109 110 114 116
Gotlands län 100 102 104 111 112 114 110 109 110 114 116
Riket 100 103 105 107 110 118 117 121 125 127 131

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta