Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2019. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Falun 100 593
Kalmar 98 448
Norrtälje 106 229
Östersund 108 614
Gotland 116 380
Gotlands län 116 380
Riket 116 891
Kommunala kostnader för grundskolan 2009-2019. Kronor per elev

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falun 86 640 81 793 84 258 - 89 936 88 412 90 201 95 924 94 319 94 652 100 593
Kalmar 81 631 78 997 83 290 89 327 89 898 90 165 91 991 96 419 93 986 96 119 98 448
Norrtälje 84 249 89 534 96 725 102 348 104 180 111 106 113 938 109 350 100 855 112 393 106 229
Östersund 87 170 87 493 86 878 89 110 93 519 97 651 95 449 97 522 98 592 104 181 108 614
Gotland 94 001 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380
Gotlands län 94 001 104 496 105 549 107 225 109 965 117 425 118 228 120 581 115 917 115 354 116 380
Riket 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 110 117 113 951 116 891
Kommunala kostnader för grundskolan 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falun 100 94 97 . 104 102 104 111 109 109 116
Kalmar 100 97 102 109 110 110 113 118 115 118 121
Norrtälje 100 106 115 121 124 132 135 130 120 133 126
Östersund 100 100 100 102 107 112 109 112 113 120 125
Gotland 100 111 112 114 117 125 126 128 123 123 124
Gotlands län 100 111 112 114 117 125 126 128 123 123 124
Riket 100 104 107 110 112 114 117 126 125 130 133

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta