Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 6 104
Kalmar 4 455
Norrtälje 5 140
Östersund 5 543
Gotland 4 705
Gotlands län 4 705
Riket 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 4 806 4 846 4 695 4 894 4 666 4 859 4 802 4 889 5 258 5 773 6 104
Kalmar 3 689 3 851 3 816 3 844 3 744 3 625 3 870 3 785 3 851 3 925 4 455
Norrtälje 3 084 2 898 3 126 3 299 3 552 3 482 4 063 4 447 4 770 4 732 5 140
Östersund 4 301 4 003 4 278 4 625 4 531 4 745 4 819 4 919 5 306 5 453 5 543
Gotland 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860 4 957 4 901 4 755 4 705
Gotlands län 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860 4 957 4 901 4 755 4 705
Riket 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 825 4 976
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 101 98 102 97 101 100 102 109 120 127
Kalmar 100 104 103 104 101 98 105 103 104 106 121
Norrtälje 100 94 101 107 115 113 132 144 155 153 167
Östersund 100 93 99 108 105 110 112 114 123 127 129
Gotland 100 103 109 111 111 115 125 128 126 122 121
Gotlands län 100 103 109 111 111 115 125 128 126 122 121
Riket 100 104 107 113 117 123 131 138 142 147 151

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta