Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader individ- och familjeomsorg innefattar kostnader för ekonomiskt bistånd, institutions- och familjehemsvård, familjerätt, öppenvård och behandling.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 5 773
Kalmar 3 925
Norrtälje 4 732
Östersund 5 453
Gotland 4 755
Gotlands län 4 755
Riket 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 4 360 4 806 4 846 4 695 4 894 4 666 4 859 4 802 4 889 5 258 5 773
Kalmar 3 529 3 689 3 851 3 816 3 844 3 744 3 625 3 870 3 785 3 851 3 925
Norrtälje 2 472 3 084 2 898 3 126 3 299 3 552 3 482 4 063 4 447 4 770 4 732
Östersund 4 395 4 301 4 003 4 278 4 625 4 531 4 745 4 819 4 919 5 306 5 453
Gotland 3 794 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860 4 957 4 901 4 755
Gotlands län 3 794 3 887 3 990 4 223 4 332 4 329 4 487 4 860 4 957 4 901 4 755
Riket 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049 4 289 4 533 4 682 4 824
Kommunala kostnader för individ- och familjeomsorg 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 110 111 108 112 107 111 110 112 121 132
Kalmar 100 105 109 108 109 106 103 110 107 109 111
Norrtälje 100 125 117 126 133 144 141 164 180 193 191
Östersund 100 98 91 97 105 103 108 110 112 121 124
Gotland 100 102 105 111 114 114 118 128 131 129 125
Gotlands län 100 102 105 111 114 114 118 128 131 129 125
Riket 100 105 109 113 118 122 129 137 145 150 154

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta