Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 840
Kalmar 1 709
Norrtälje 673
Östersund 2 151
Gotland 1 008
Gotlands län 1 008
Riket 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 1 409 1 295 1 229 1 757 2 394 3 438 2 794 2 295 2 046 1 172 840
Kalmar 1 867 2 158 2 176 2 174 2 661 4 366 4 079 2 999 2 607 2 064 1 709
Norrtälje 490 482 517 664 1 102 2 416 1 980 1 517 1 192 958 673
Östersund 1 434 1 292 1 696 2 053 2 423 4 185 3 394 2 956 2 827 2 238 2 151
Gotland 542 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800 1 040 867 1 008
Gotlands län 542 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800 1 040 867 1 008
Riket 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 769
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2011-2021. Index år 2011=100.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 92 87 125 170 244 198 163 145 83 60
Kalmar 100 116 117 116 143 234 218 161 140 111 92
Norrtälje 100 98 106 136 225 493 404 310 243 195 137
Östersund 100 90 118 143 169 292 237 206 197 156 150
Gotland 100 103 105 136 225 534 489 332 192 160 186
Gotlands län 100 103 105 136 225 534 489 332 192 160 186
Riket 100 110 121 143 196 342 284 206 152 117 110

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta