Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Särskilt riktade insatser

Särskilt riktade insatser

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för särskilt riktade insatser innefattar kostnader för det kommunala flyktingmottagandet och kostnader för sysselsättningsfrämjande åtgärder.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 978
Kalmar 1 647
Norrtälje 536
Östersund 2 016
Gotland 990
Gotlands län 990
Riket 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Kronor per invånare.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 1 295 1 229 1 757 2 394 3 438 2 794 2 295 2 046 1 172 840 978
Kalmar 2 158 2 176 2 174 2 661 4 366 4 079 2 999 2 607 2 064 1 709 1 647
Norrtälje 482 517 664 1 102 2 416 1 980 1 517 1 192 958 673 536
Östersund 1 292 1 696 2 053 2 423 4 185 3 394 2 956 2 827 2 238 2 151 2 016
Gotland 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800 1 040 867 1 008 990
Gotlands län 559 569 736 1 220 2 892 2 648 1 800 1 040 867 1 008 990
Riket 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565 3 302 2 446 1 879 1 766 1 541
Kommunala kostnader för särskilt riktade insatser 2012-2022. Index år 2012=100.

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 95 136 185 265 216 177 158 91 65 76
Kalmar 100 101 101 123 202 189 139 121 96 79 76
Norrtälje 100 107 138 229 501 411 315 247 199 140 111
Östersund 100 131 159 188 324 263 229 219 173 167 156
Gotland 100 102 132 218 517 474 322 186 155 180 177
Gotlands län 100 102 132 218 517 474 322 186 155 180 177
Riket 100 111 130 179 312 259 187 139 107 100 87

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta