Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2023-08-31
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2022

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 25 757
Kalmar 25 369
Norrtälje 20 060
Östersund 30 892
Gotland 23 805
Gotlands län 23 805
Riket 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Kronor per invånare

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 18 153 17 902 18 567 18 873 19 324 19 993 21 372 22 082 23 137 23 809 25 757
Kalmar 20 852 21 440 21 430 21 519 21 953 22 422 23 074 22 807 23 399 23 785 25 369
Norrtälje 17 504 18 865 19 659 19 916 17 770 17 740 18 091 17 968 19 401 19 116 20 060
Östersund 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718 27 406 28 464 29 661 30 892
Gotland 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860 21 974 22 819 23 805
Gotlands län 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860 21 974 22 819 23 805
Riket 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 006 26 318
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Falun 100 99 102 104 106 110 118 122 127 131 142
Kalmar 100 103 103 103 105 108 111 109 112 114 122
Norrtälje 100 108 112 114 102 101 103 103 111 109 115
Östersund 100 103 107 110 113 117 122 125 130 135 141
Gotland 100 102 106 111 110 107 109 112 118 123 128
Gotlands län 100 102 106 111 110 107 109 112 118 123 128
Riket 100 103 105 109 112 115 119 122 126 129 136

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta