Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2022-08-30
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2021

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 23 809
Kalmar 23 785
Norrtälje 19 116
Östersund 29 661
Gotland 22 819
Gotlands län 22 819
Riket 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Kronor per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 17 839 18 153 17 902 18 567 18 873 19 324 19 993 21 372 22 082 23 137 23 809
Kalmar 20 966 20 852 21 440 21 430 21 519 21 953 22 422 23 074 22 807 23 399 23 785
Norrtälje 16 825 17 504 18 865 19 659 19 916 17 770 17 740 18 091 17 968 19 401 19 116
Östersund 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718 27 406 28 464 29 661
Gotland 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860 21 974 22 819
Gotlands län 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860 21 974 22 819
Riket 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 572 24 426 25 061
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Falun 100 102 100 104 106 108 112 120 124 130 133
Kalmar 100 99 102 102 103 105 107 110 109 112 113
Norrtälje 100 104 112 117 118 106 105 108 107 115 114
Östersund 100 103 107 110 114 117 121 126 129 134 140
Gotland 100 104 106 111 115 115 111 114 117 123 128
Gotlands län 100 104 106 111 115 115 111 114 117 123 128
Riket 100 103 106 109 113 116 119 123 126 130 134

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta