Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Samhällets service // Kommunala kostnader // Äldre och funktionsnedsatta

Äldre och funktionsnedsatta

Senast uppdaterad 2020-09-01
Förklaring

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnaderna för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar boende i särskilda boendeformer, sjukhem, hemtjänst och färdtjänst.

PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2019

Kommun/Region Kronor per invånare
Falun 22 082
Kalmar 22 807
Norrtälje 17 968
Östersund 27 406
Gotland 20 860
Gotlands län 20 860
Riket 23 560
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2009-2019. Kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falun 17 463 17 402 17 839 18 153 17 902 18 567 18 873 19 324 19 993 21 372 22 082
Kalmar 19 421 19 842 20 966 20 852 21 440 21 430 21 519 21 953 22 422 23 074 22 807
Norrtälje 15 340 16 085 16 825 17 504 18 865 19 659 19 916 17 770 17 740 18 091 17 968
Östersund 19 419 20 247 21 239 21 954 22 699 23 461 24 117 24 757 25 658 26 718 27 406
Gotland 17 998 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860
Gotlands län 17 998 17 131 17 844 18 600 18 911 19 799 20 589 20 501 19 811 20 253 20 860
Riket 17 838 18 171 18 734 19 377 19 925 20 438 21 112 21 651 22 314 23 074 23 560
Kommunala kostnader för äldre och funktionsnedsatta 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Falun 100 100 102 104 103 106 108 111 114 122 126
Kalmar 100 102 108 107 110 110 111 113 115 119 117
Norrtälje 100 105 110 114 123 128 130 116 116 118 117
Östersund 100 104 109 113 117 121 124 127 132 138 141
Gotland 100 95 99 103 105 110 114 114 110 113 116
Gotlands län 100 95 99 103 105 110 114 114 110 113 116
Riket 100 102 105 109 112 115 118 121 125 129 132

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta