Värmlands län
Fakta & Perspektiv
283 548 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2023

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Arvika 12 354 13 328 92,7
Eda 3 960 4 539 87,2
Filipstad 5 039 4 995 100,9
Forshaga 5 529 6 009 92,0
Grums 4 338 4 719 91,9
Hagfors 5 700 5 836 97,7
Hammarö 8 260 8 680 95,2
Karlstad 40 725 56 508 72,1
Kil 5 960 6 125 97,3
Kristinehamn 11 429 12 388 92,3
Munkfors 1 785 1 884 94,7
Storfors 1 917 1 884 101,8
Sunne 6 356 7 010 90,7
Säffle 7 425 7 586 97,9
Torsby 5 603 5 784 96,9
Årjäng 4 618 5 275 87,5
Värmlands län 130 998 152 550 85,9
Riket 4 591 011 5 960 696 77,0
Demografisk försörjningskvot 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 81,0 82,6 83,6 85,1 86,6 89,1 89,7 90,9 91,8 92,8 92,7
Eda 82,1 80,9 81,3 82,5 81,9 83,3 85,6 85,9 86,2 86,6 87,2
Filipstad 89,6 90,3 91,1 92,0 94,5 95,9 97,8 98,6 98,0 99,2 100,9
Forshaga 85,5 86,1 86,7 89,6 89,8 91,2 91,8 91,0 91,7 93,0 92,0
Grums 81,2 82,9 84,5 85,2 86,8 89,0 89,8 90,6 91,2 91,9 91,9
Hagfors 86,1 86,5 86,6 86,7 89,1 90,0 91,3 92,1 92,1 95,7 97,7
Hammarö 80,0 81,9 82,6 84,9 85,4 87,2 90,0 91,3 92,2 93,6 95,2
Karlstad 67,5 68,4 69,0 69,5 70,8 71,2 71,1 71,9 72,5 72,4 72,1
Kil 83,7 86,1 87,7 89,2 90,7 91,7 92,8 93,4 94,7 96,3 97,3
Kristinehamn 82,1 82,9 84,9 85,9 88,0 88,3 89,5 90,2 91,5 91,9 92,3
Munkfors 91,3 90,5 89,7 89,9 90,3 92,4 93,2 93,0 95,6 95,2 94,7
Storfors 86,8 88,0 88,9 89,2 90,3 92,5 94,4 97,8 100,0 99,7 101,8
Sunne 79,3 79,6 79,7 80,8 81,8 84,6 85,5 85,5 87,1 88,9 90,7
Säffle 90,1 90,6 89,8 90,3 92,5 93,9 94,3 95,2 95,3 95,6 97,9
Torsby 86,7 85,8 87,6 87,7 88,6 89,4 91,4 91,3 92,9 95,2 96,9
Årjäng 81,4 82,8 83,7 85,0 85,1 85,0 85,9 86,1 87,8 87,9 87,5
Värmlands län 78,1 79,0 79,7 80,7 81,9 82,9 83,6 84,2 85,0 85,6 85,9
Riket 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1 77,0
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arvika 100 102 103 105 107 110 111 112 113 115 114
Eda 100 99 99 101 100 101 104 105 105 106 106
Filipstad 100 101 102 103 105 107 109 110 109 111 113
Forshaga 100 101 101 105 105 107 107 106 107 109 108
Grums 100 102 104 105 107 110 111 112 112 113 113
Hagfors 100 101 101 101 104 105 106 107 107 111 114
Hammarö 100 102 103 106 107 109 112 114 115 117 119
Karlstad 100 101 102 103 105 106 105 107 107 107 107
Kil 100 103 105 107 108 109 111 112 113 115 116
Kristinehamn 100 101 103 105 107 108 109 110 111 112 112
Munkfors 100 99 98 98 99 101 102 102 105 104 104
Storfors 100 101 102 103 104 106 109 113 115 115 117
Sunne 100 100 100 102 103 107 108 108 110 112 114
Säffle 100 100 100 100 103 104 105 106 106 106 109
Torsby 100 99 101 101 102 103 105 105 107 110 112
Årjäng 100 102 103 104 105 104 105 106 108 108 108
Värmlands län 100 101 102 103 105 106 107 108 109 110 110
Riket 100 101 102 102 103 104 105 105 106 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta