Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2021

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor     

Män          

Totalt           

Kvinnor   

Män           

Totalt        

Kvinnor

Män 

Totalt

Stockholms län

631 401

676 066

1 307 467

31 470

78 146

109 616

5,0

11,6

8,4

Uppsala län

85 508

85 747

171 255

1 164

3 586

4 750

1,4

4,2

2,8

Södermanlands län

60 925

61 606

122 531

505

1 647

2 152

0,8

2,7

1,8

Östergötlands län

106 229

117 670

223 899

2 264

7 343

9 607

2,1

6,2

4,3

Jönköpings län

87 061

98 599

185 660

1 314

4 139

5 453

1,5

4,2

2,9

Kronobergs län

48 137

55 869

104 006

1 170

2 786

3 956

2,4

5,0

3,8

Kalmar län

54 110

59 473

113 583

336

1 353

1 689

0,6

2,3

1,5

Gotlands län

14 185

14 444

28 629

66

258

324

0,5

1,8

1,1

Blekinge län

33 525

38 179

71 704

627

2 070

2 697

1,9

5,4

3,8

Skåne län

312 388

324 803

637 191

7 509

22 921

30 430

2,4

7,1

4,8

Hallands län

73 203

75 500

148 703

696

2 117

2 813

1,0

2,8

1,9

Västra Götalands län

422 049

458 773

880 822

10 432

30 541

40 973

2,5

6,7

4,7

Värmlands län

62 814

66 675

129 489

707

2 519

3 226

1,1

3,8

2,5

Örebro län

70 332

76 588

146 920

893

2 885

3 778

1,3

3,8

2,6

Västmanlands län

60 089

65 191

125 280

639

2 138

2 777

1,1

3,3

2,2

Dalarnas län

64 298

70 252

134 550

408

1 673

2 081

0,6

2,4

1,5

Gävleborgs län

63 743

68 831

132 574

670

1 914

2 584

1,1

2,8

1,9

Västernorrlands län

55 355

60 535

115 890

781

2 779

3 560

1,4

4,6

3,1

Jämtlands län

31 410

33 530

64 940

261

983

1 244

0,8

2,9

1,9

Västerbottens län

64 569

71 464

136 033

1 075

3 470

4 545

1,7

4,9

3,3

Norrbottens län

57 611

65 442

123 053

596

2 065

2 661

1,0

3,2

2,2

Riket

2 458 942

2 645 237

5 104 179

63 583

177 333

240 916

2,6

6,7

4,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta