Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2021-03-01
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI). Fr.o.m. den version som avser förvärvsarbetande november 2002 gäller att barnomsorg inom förskola har bytt namn till förskoleutbildning. I samband med detta har "Förskoleutbildning" förts från gruppen "Vård och omsorg" till gruppen "Utbildning och forskning".
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2019 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 445

13

5 890

23

9 335

36

25 740

Jordbruk, skogsbruk och fiske

100

9

100

9

200

17

1 170

Tillverkning och utvinning

150

9

125

8

275

17

1 585

Energiförsörjning; miljöverksamhet

30

14

30

14

60

29

210

Byggverksamhet

150

6

65

3

215

9

2 315

Handel

235

10

140

6

375

16

2 350

Transport och magasinering

110

8

120

9

230

17

1 380

Hotell- och restaurangverksamhet

155

14

90

8

245

22

1 115

Information och kommunikation

105

27

120

30

225

57

395

Finans- och försäkringsverksamhet

100

16

160

26

260

42

615

Fastighetsverksamhet

55

14

45

12

100

26

390

Företagstjänster

280

16

390

22

670

38

1 750

Offentlig förvaltning och försvar

615

20

1 345

44

1 960

64

3 045

Utbildning och forskning

400

15

1 350

49

1 750

64

2 755

Vård och omsorg; sociala tjänster

580

13

1 340

29

1 920

42

4 605

Personliga och kulturella tjänster

300

20

415

27

715

47

1 535

Okänd verksamhet

80

15

55

10

135

26

525

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 070

17

630

10

1 700

27

6 325

   i reguljär utbildning

615

34

215

12

830

46

1 810

   ej i reguljär utbildning

455

10

415

9

870

19

4 515

Totalt

4 515

14

6 520

20

11 035

34

32 065

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

729 865

16

1 341 195

29

2 071 060

45

4 644 175

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 435

13

6 000

10

13 435

23

58 850

Tillverkning och utvinning

68 195

13

90 630

17

158 825

30

523 490

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 085

18

12 155

25

21 240

43

49 600

Byggverksamhet

31 050

9

23 045

7

54 095

16

337 640

Handel

84 000

15

78 390

14

162 390

30

545 035

Transport och magasinering

30 170

14

23 060

10

53 230

24

222 830

Hotell- och restaurangverksamhet

22 040

15

13 555

9

35 595

24

151 395

Information och kommunikation

50 760

24

99 995

47

150 755

71

211 150

Finans- och försäkringsverksamhet

18 015

19

40 930

44

58 945

63

93 400

Fastighetsverksamhet

14 160

19

16 710

22

30 870

42

74 365

Företagstjänster

101 015

18

193 290

34

294 305

52

567 945

Offentlig förvaltning och försvar

65 750

22

145 145

50

210 895

72

292 565

Utbildning och forskning

81 565

16

274 075

53

355 640

68

521 045

Vård och omsorg; sociala tjänster

103 925

14

263 055

35

366 980

49

754 930

Personliga och kulturella tjänster

36 145

18

53 415

27

89 560

45

199 905

Okänd verksamhet

6 555

16

7 745

19

14 300

36

40 030

Icke förvärvsarbetande, Totalt

201 805

17

181 355

15

383 160

32

1 214 325

   i reguljär utbildning

102 980

30

59 830

17

162 810

47

348 070

   ej i reguljär utbildning

98 825

11

121 525

14

220 350

25

866 255

Totalt

931 670

16

1 522 550

26

2 454 220

42

5 858 500

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta