Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 677

14

6 391

24

10 068

38

26 531

Jordbruk, skogsbruk och fiske

121

10

106

9

227

20

1 160

Tillverkning och utvinning

164

10

156

10

320

20

1 600

Energiförsörjning; miljöverksamhet

41

16

36

14

77

30

255

Byggverksamhet

177

8

76

3

253

11

2 341

Handel

262

11

143

6

405

17

2 379

Transport och magasinering

122

9

106

8

228

17

1 332

Hotell- och restaurangverksamhet

152

13

90

8

242

21

1 132

Information och kommunikation

109

26

155

37

264

62

424

Finans- och försäkringsverksamhet

123

17

202

28

325

45

717

Fastighetsverksamhet

79

19

56

14

135

33

409

Företagstjänster

340

17

494

25

834

41

2 015

Offentlig förvaltning och försvar

672

20

1 405

43

2 077

63

3 280

Utbildning och forskning

383

14

1 366

49

1 749

62

2 815

Vård och omsorg; sociala tjänster

581

13

1 484

32

2 065

45

4 620

Personliga och kulturella tjänster

287

19

446

29

733

48

1 531

Okänd verksamhet

67

13

66

13

133

25

522

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 073

19

661

12

1 734

30

5 738

   i reguljär utbildning

571

40

186

13

757

54

1 414

   ej i reguljär utbildning

503

12

474

11

977

23

4 325

Totalt

4 750

15

7 052

22

11 802

37

32 269

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

783 345

16

1 421 028

29

2 204 373

46

4 837 222

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 586

13

6 634

12

14 220

25

56 981

Tillverkning och utvinning

72 985

14

96 426

18

169 411

32

533 702

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 929

19

13 710

26

23 639

44

53 451

Byggverksamhet

37 281

10

27 328

8

64 609

18

362 024

Handel

90 840

16

85 433

15

176 273

32

557 032

Transport och magasinering

30 608

14

23 672

11

54 280

25

214 418

Hotell- och restaurangverksamhet

24 306

16

14 751

10

39 057

25

154 051

Information och kommunikation

57 406

24

116 965

49

174 371

73

238 720

Finans- och försäkringsverksamhet

19 735

19

48 373

47

68 108

66

103 380

Fastighetsverksamhet

16 274

21

18 591

24

34 865

45

77 756

Företagstjänster

112 883

18

209 810

34

322 693

52

620 509

Offentlig förvaltning och försvar

73 390

23

160 052

50

233 442

73

321 498

Utbildning och forskning

75 584

15

263 673

51

339 257

65

517 957

Vård och omsorg; sociala tjänster

107 601

14

267 543

35

375 144

49

758 914

Personliga och kulturella tjänster

37 877

19

54 984

28

92 861

46

199 825

Okänd verksamhet

9 062

14

13 082

20

22 144

33

67 004

Icke förvärvsarbetande, Totalt

198 276

18

163 982

15

362 258

33

1 105 252

   i reguljär utbildning

95 275

39

47 286

19

142 561

58

244 331

   ej i reguljär utbildning

103 003

12

116 698

14

219 701

26

860 924

Totalt

981 621

17

1 585 010

27

2 566 631

43

5 942 474

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta