Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande med eftergym…

Förvärvsarbetande med eftergymnasial utbildning

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år med eftergymnasial utbildning fördelade efter näringsgren

               

Gotlands län

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

3 525

13

6 190

24

9 715

37

26 205

Jordbruk, skogsbruk och fiske

115

10

110

9

225

19

1 185

Tillverkning och utvinning

165

10

145

9

310

19

1 595

Energiförsörjning; miljöverksamhet

35

15

35

15

70

30

235

Byggverksamhet

155

7

75

3

230

10

2 330

Handel

245

10

160

7

405

17

2 390

Transport och magasinering

125

9

110

8

235

18

1 325

Hotell- och restaurangverksamhet

150

13

90

8

240

21

1 165

Information och kommunikation

100

26

130

33

230

59

390

Finans- och försäkringsverksamhet

110

17

185

28

295

44

665

Fastighetsverksamhet

65

16

50

13

115

29

395

Företagstjänster

295

16

440

24

735

39

1 865

Offentlig förvaltning och försvar

675

21

1 385

42

2 060

63

3 275

Utbildning och forskning

365

13

1 350

49

1 715

62

2 745

Vård och omsorg; sociala tjänster

550

12

1 440

31

1 990

43

4 615

Personliga och kulturella tjänster

300

20

420

27

720

47

1 535

Okänd verksamhet

85

18

60

12

145

30

485

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 115

18

705

12

1 820

30

6 095

   i reguljär utbildning

615

34

215

12

830

46

1 795

   ej i reguljär utbildning

500

12

495

12

995

23

4 300

Totalt

4 640

14

6 895

21

11 535

36

32 300

               

Riket

Näringsgren

Eftergymnasial utbildning

Befolkning 20-64 år

mindre än 3 år

minst 3 år

All eftergymnasial utbildning

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Förvärvsarbetande totalt

1 150 935

16

1 719 435

24

2 870 370

40

7 108 845

Jordbruk, skogsbruk och fiske

7 555

13

6 370

11

13 925

24

58 625

Tillverkning och utvinning

69 290

13

92 710

18

162 000

31

523 470

Energiförsörjning; miljöverksamhet

9 690

18

13 065

25

22 755

43

52 880

Byggverksamhet

33 030

9

25 090

7

58 120

17

348 645

Handel

85 520

16

81 865

15

167 385

31

547 290

Transport och magasinering

29 495

14

23 440

11

52 935

25

215 645

Hotell- och restaurangverksamhet

21 295

15

13 220

9

34 515

24

144 065

Information och kommunikation

53 030

24

107 790

48

160 820

72

223 965

Finans- och försäkringsverksamhet

18 385

19

45 355

46

63 740

65

98 345

Fastighetsverksamhet

15 075

20

17 850

23

32 925

43

76 270

Företagstjänster

103 455

18

193 600

33

297 055

51

586 245

Offentlig förvaltning och försvar

69 800

23

153 615

50

223 415

72

310 110

Utbildning och forskning

76 425

15

259 325

50

335 750

65

516 205

Vård och omsorg; sociala tjänster

105 360

14

263 155

35

368 515

49

758 560

Personliga och kulturella tjänster

36 330

18

54 065

27

90 395

46

198 025

Okänd verksamhet

6 495

16

7 595

19

14 090

35

39 785

Icke förvärvsarbetande, Totalt

205 350

17

180 660

15

386 010

32

1 205 360

   i reguljär utbildning

105 960

30

63 080

18

169 040

48

352 215

   ej i reguljär utbildning

99 390

12

117 580

14

216 970

25

853 140

Totalt

1 356 285

16

1 900 095

23

3 256 380

39

8 314 205

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta