Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Gotlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Gotlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män         

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

377

1 263

1 640

25 062

71 554

96 616

23,0

25,9

Tillverkning och utvinning

373

1 319

1 692

136 752

411 536

548 288

22,0

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

58

191

249

14 338

40 857

55 195

23,3

26,0

Byggverksamhet

187

2 363

2 550

38 622

334 485

373 107

7,3

10,4

Handel

1 220

1 380

2 600

267 205

327 987

595 192

46,9

44,9

Transport och magasinering

242

879

1 121

49 096

180 816

229 912

21,6

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

719

753

1 472

89 007

87 358

176 365

48,8

50,5

Information och kommunikation

100

220

320

68 358

162 209

230 567

31,3

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

353

313

666

50 221

50 548

100 769

53,0

49,8

Fastighetsverksamhet

174

306

480

36 124

51 715

87 839

36,3

41,1

Företagstjänster

850

1 121

1 971

276 645

356 243

632 888

43,1

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

1 947

1 392

3 339

190 144

131 717

321 861

58,3

59,1

Utbildning

2 191

761

2 952

405 537

141 586

547 123

74,2

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 021

1 046

5 067

640 892

176 441

817 333

79,4

78,4

Kulturella och personliga tjänster

863

845

1 708

134 034

94 786

228 820

50,5

58,6

Näringsgren okänd

510

292

802

36 905

25 399

62 304

63,6

59,2

Totalt

14 185

14 444

28 629

2 458 942

2 645 237

5 104 179

49,5

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Gotlands  län

                     

Näringsgren

2012  

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 792

1 802

1 820

1 744

1 713

1 706

1 631

1 600

1 629

1 640

Tillverkning och utvinning

1 881

1 828

1 773

1 760

1 820

1 778

1 848

1 676

1 666

1 692

Energiförsörjning; miljöverksamhet

285

167

147

160

148

252

247

221

235

249

Byggverksamhet

2 415

2 401

2 380

2 447

2 473

2 508

2 582

2 547

2 484

2 550

Handel

2 515

2 499

2 606

2 590

2 584

2 595

2 587

2 563

2 595

2 600

Transport och magasinering

1 242

1 197

1 205

1 194

1 204

1 209

1 236

1 192

1 129

1 121

Hotell- och restaurangverksamhet

1 275

1 339

1 403

1 485

1 474

1 492

1 540

1 351

1 236

1 472

Information och kommunikation

365

365

359

352

370

379

380

363

333

320

Finans- och försäkringsverksamhet

626

654

623

617

574

601

627

613

644

666

Fastighetsverksamhet

459

430

364

380

454

442

443

465

458

480

Företagstjänster

1 684

1 788

1 793

1 818

1 816

1 825

1 806

1 880

1 817

1 971

Offentlig förvaltning och försvar

2 221

2 199

2 329

2 365

2 499

2 711

2 997

3 099

3 216

3 339

Utbildning

2 748

2 732

2 718

2 810

2 825

2 892

2 865

2 952

2 911

2 952

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 689

4 680

4 759

4 893

4 960

4 903

4 959

5 032

5 060

5 067

Kulturella och personliga tjänster

1 694

1 644

1 660

1 683

1 686

1 647

1 692

1 703

1 664

1 708

Näringsgren okänd

826

875

845

781

740

833

782

873

863

802

Totalt

26 717

26 600

26 784

27 079

27 340

27 773

28 222

28 130

27 940

28 629

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Gotlands län. Index år 2012=100

                     

Näringsgren

2012  

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

102

97

96

95

91

89

91

92

Tillverkning och utvinning

100

97

94

94

97

95

98

89

89

90

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

59

52

56

52

88

87

78

82

87

Byggverksamhet

100

99

99

101

102

104

107

105

103

106

Handel

100

99

104

103

103

103

103

102

103

103

Transport och magasinering

100

96

97

96

97

97

100

96

91

90

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

110

116

116

117

121

106

97

115

Information och kommunikation

100

100

98

96

101

104

104

99

91

88

Finans- och försäkringsverksamhet

100

104

100

99

92

96

100

98

103

106

Fastighetsverksamhet

100

94

79

83

99

96

97

101

100

105

Företagstjänster

100

106

106

108

108

108

107

112

108

117

Offentlig förvaltning och försvar

100

99

105

106

113

122

135

140

145

150

Utbildning

100

99

99

102

103

105

104

107

106

107

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

100

101

104

106

105

106

107

108

108

Kulturella och personliga tjänster

100

97

98

99

100

97

100

101

98

101

Näringsgren okänd

100

106

102

95

90

101

95

106

104

97

Totalt

100

100

100

101

102

104

106

105

105

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta