Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2020-11-26
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Gotlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Gotlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män         

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

342

1 258

1 600

24 165

73 520

97 685

21,4

24,7

Tillverkning och utvinning

362

1 314

1 676

133 618

414 160

547 778

21,6

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

55

166

221

13 219

38 492

51 711

24,9

25,6

Byggverksamhet

191

2 356

2 547

35 915

326 883

362 798

7,5

9,9

Handel

1 216

1 347

2 563

268 188

326 167

594 355

47,4

45,1

Transport och magasinering

272

920

1 192

50 803

185 162

235 965

22,8

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

719

632

1 351

91 688

89 897

181 585

53,2

50,5

Information och kommunikation

102

261

363

63 308

154 461

217 769

28,1

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

326

287

613

48 330

47 716

96 046

53,2

50,3

Fastighetsverksamhet

147

318

465

35 103

51 393

86 496

31,6

40,6

Företagstjänster

809

1 071

1 880

269 535

345 934

615 469

43,0

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

1 783

1 316

3 099

178 237

124 843

303 080

57,5

58,8

Utbildning

2 186

766

2 952

411 345

143 901

555 246

74,1

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 032

1 000

5 032

645 306

169 892

815 198

80,1

79,2

Kulturella och personliga tjänster

876

827

1 703

134 841

95 534

230 375

51,4

58,5

Näringsgren okänd

549

324

873

37 592

25 745

63 337

62,9

59,4

Totalt

13 967

14 163

28 130

2 441 193

2 613 700

5 054 893

49,7

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Gotlands  län

                     

Näringsgren

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 564

1 779

1 792

1 802

1 820

1 744

1 713

1 706

1 631

1 600

Tillverkning och utvinning

1 867

1 884

1 881

1 828

1 773

1 760

1 820

1 778

1 848

1 676

Energiförsörjning; miljöverksamhet

156

151

285

167

147

160

148

252

247

221

Byggverksamhet

2 253

2 414

2 415

2 401

2 380

2 447

2 473

2 508

2 582

2 547

Handel

2 474

2 502

2 515

2 499

2 606

2 590

2 584

2 595

2 587

2 563

Transport och magasinering

1 224

1 260

1 242

1 197

1 205

1 194

1 204

1 209

1 236

1 192

Hotell- och restaurangverksamhet

1 250

1 186

1 275

1 339

1 403

1 485

1 474

1 492

1 540

1 351

Information och kommunikation

338

363

365

365

359

352

370

379

380

363

Finans- och försäkringsverksamhet

699

679

626

654

623

617

574

601

627

613

Fastighetsverksamhet

414

440

459

430

364

380

454

442

443

465

Företagstjänster

1 766

1 822

1 684

1 788

1 793

1 818

1 816

1 825

1 806

1 880

Offentlig förvaltning och försvar

2 168

2 293

2 221

2 199

2 329

2 365

2 499

2 711

2 997

3 099

Utbildning

2 796

2 724

2 748

2 732

2 718

2 810

2 825

2 892

2 865

2 952

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 567

4 657

4 689

4 680

4 759

4 893

4 960

4 903

4 959

5 032

Kulturella och personliga tjänster

1 669

1 723

1 694

1 644

1 660

1 683

1 686

1 647

1 692

1 703

Näringsgren okänd

805

867

826

875

845

781

740

833

782

873

Totalt

26 010

26 744

26 717

26 600

26 784

27 079

27 340

27 773

28 222

28 130

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Gotlands län. Index år=2010

                     

Näringsgren

2010  

2011    

2012  

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

114

115

115

116

112

110

109

104

102

Tillverkning och utvinning

100

101

101

98

95

94

97

95

99

90

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

97

183

107

94

103

95

162

158

142

Byggverksamhet

100

107

107

107

106

109

110

111

115

113

Handel

100

101

102

101

105

105

104

105

105

104

Transport och magasinering

100

103

101

98

98

98

98

99

101

97

Hotell- och restaurangverksamhet

100

95

102

107

112

119

118

119

123

108

Information och kommunikation

100

107

108

108

106

104

109

112

112

107

Finans- och försäkringsverksamhet

100

97

90

94

89

88

82

86

90

88

Fastighetsverksamhet

100

106

111

104

88

92

110

107

107

112

Företagstjänster

100

103

95

101

102

103

103

103

102

106

Offentlig förvaltning och försvar

100

106

102

101

107

109

115

125

138

143

Utbildning

100

97

98

98

97

101

101

103

102

106

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

103

102

104

107

109

107

109

110

Kulturella och personliga tjänster

100

103

101

99

99

101

101

99

101

102

Näringsgren okänd

100

108

103

109

105

97

92

103

97

108

Totalt

100

103

103

102

103

104

105

107

109

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta