Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2024-03-12
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2022 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Gotlands län

Antal Riket            

Andel kvinnor Gotlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män         

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

356

1 213

1 570

24 529

68 337

92 856

22,7

26,4

Tillverkning och utvinning

403

1 316

1 723

141 716

418 257

559 991

23,4

25,3

Energiförsörjning; miljöverksamhet

58

205

261

15 307

40 513

55 818

22,1

27,4

Byggverksamhet

210

2 350

2 560

41 567

346 093

387 641

8,2

10,7

Handel

1 233

1 437

2 673

275 872

335 067

610 954

46,2

45,2

Transport och magasinering

243

875

1 116

49 543

179 869

229 389

21,7

21,6

Hotell- och restaurangverksamhet

719

737

1 458

99 541

94 868

194 408

49,4

51,2

Information och kommunikation

107

234

344

73 472

172 187

245 653

31,4

29,9

Finans- och försäkringsverksamhet

379

320

699

52 670

53 681

106 340

54,2

49,5

Fastighetsverksamhet

179

323

505

37 015

52 117

89 142

35,7

41,5

Företagstjänster

908

1 173

2 081

295 896

374 396

670 287

43,6

44,1

Offentlig förvaltning och försvar

1 931

1 428

3 356

199 500

135 305

334 783

57,5

59,6

Utbildning

2 251

779

3 030

410 294

141 171

551 469

74,3

74,4

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 026

1 071

5 098

643 309

178 497

821 800

79,0

78,3

Kulturella och personliga tjänster

854

848

1 701

137 008

97 342

234 364

50,2

58,5

Näringsgren okänd

477

334

811

34 424

32 485

66 900

58,8

51,4

Totalt

14 334

14 643

28 986

2 531 663

2 720 185

5 251 795

49,5

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007). Gotlands  län

                     

Näringsgren

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

1 802

1 820

1 744

1 713

1 706

1 631

1 600

1 614

1 618

1 570

Tillverkning och utvinning

1 828

1 773

1 760

1 820

1 778

1 848

1 676

1 668

1 693

1 723

Energiförsörjning; miljöverksamhet

167

147

160

148

252

247

221

235

248

261

Byggverksamhet

2 401

2 380

2 447

2 473

2 508

2 582

2 547

2 501

2 549

2 560

Handel

2 499

2 606

2 590

2 584

2 595

2 587

2 563

2 649

2 666

2 673

Transport och magasinering

1 197

1 205

1 194

1 204

1 209

1 236

1 192

1 099

1 114

1 116

Hotell- och restaurangverksamhet

1 339

1 403

1 485

1 474

1 492

1 540

1 351

1 300

1 535

1 458

Information och kommunikation

365

359

352

370

379

380

363

342

319

344

Finans- och försäkringsverksamhet

654

623

617

574

601

627

613

644

673

699

Fastighetsverksamhet

430

364

380

454

442

443

465

461

489

505

Företagstjänster

1 788

1 793

1 818

1 816

1 825

1 806

1 880

1 831

1 961

2 081

Offentlig förvaltning och försvar

2 199

2 329

2 365

2 499

2 711

2 997

3 099

3 212

3 336

3 356

Utbildning

2 732

2 718

2 810

2 825

2 892

2 865

2 952

2 910

2 955

3 030

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 680

4 759

4 893

4 960

4 903

4 959

5 032

5 057

5 097

5 098

Kulturella och personliga tjänster

1 644

1 660

1 683

1 686

1 647

1 692

1 703

1 652

1 692

1 701

Näringsgren okänd

875

845

781

740

833

782

873

823

801

811

Totalt

26 600

26 784

27 079

27 340

27 773

28 222

28 130

27 998

28 746

28 986

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2013-2022 (SNI 2007), Gotlands län. Index år 2013=100

                     

Näringsgren

2013  

2014  

2015   

2016   

2017

2018

2019

2020*

2021*

2022*

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

101

97

95

95

91

89

90

90

87

Tillverkning och utvinning

100

97

96

100

97

101

92

91

93

94

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

88

96

89

151

148

132

141

149

156

Byggverksamhet

100

99

102

103

104

108

106

104

106

107

Handel

100

104

104

103

104

104

103

106

107

107

Transport och magasinering

100

101

100

101

101

103

100

92

93

93

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

111

110

111

115

101

97

115

109

Information och kommunikation

100

98

96

101

104

104

99

94

87

94

Finans- och försäkringsverksamhet

100

95

94

88

92

96

94

98

103

107

Fastighetsverksamhet

100

85

88

106

103

103

108

107

114

117

Företagstjänster

100

100

102

102

102

101

105

102

110

116

Offentlig förvaltning och försvar

100

106

108

114

123

136

141

146

152

153

Utbildning

100

99

103

103

106

105

108

107

108

111

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

102

105

106

105

106

108

108

109

109

Kulturella och personliga tjänster

100

101

102

103

100

103

104

100

103

103

Näringsgren okänd

100

97

89

85

95

89

100

94

92

93

Totalt

100

101

102

103

104

106

106

105

108

109

Källa: Statistiska centralbyrån. *Fr o m 2020 källa BAS

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta