Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2024-03-19
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2022 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Gotlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

26 531

1

1

7

20

33

14

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 160

1

1

12

27

39

10

9

Tillverkning och utvinning

1 600

1

1

12

28

36

10

10

Energiförsörjning; miljöverksamhet

255

0

0

3

29

38

16

14

Byggverksamhet

2 341

1

1

11

29

48

8

3

Handel

2 379

0

1

10

23

48

11

6

Transport och magasinering

1 332

0

1

12

28

42

9

8

Hotell- och restaurangverksamhet

1 132

4

4

12

16

43

13

8

Information och kommunikation

424

2

0

3

9

25

26

37

Finans- och försäkringsverksamhet

717

0

0

2

10

42

17

28

Fastighetsverksamhet

409

0

0

7

28

32

19

14

Företagstjänster

2 015

1

1

9

18

29

17

25

Offentlig förvaltning och försvar

3 280

0

0

3

10

23

20

43

Utbildning och forskning

2 815

0

0

3

13

19

14

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 620

0

1

5

21

27

13

32

Personliga och kulturella tjänster

1 531

0

1

6

16

28

19

29

Okänd verksamhet

522

2

3

15

25

29

13

13

Icke förvärvsarbetande, Totalt

5 738

7

3

16

19

24

19

12

   i reguljär utbildning

1 414

5

1

5

4

32

40

13

   ej i reguljär utbildning

4 325

8

4

20

24

22

12

11

Totalt

32 269

2

1

9

20

31

15

22

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

4 837 222

2

2

6

16

28

16

29

Jordbruk, skogsbruk och fiske

56 981

2

1

11

25

34

13

12

Tillverkning och utvinning

533 702

1

1

9

23

33

14

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

53 451

0

1

6

19

28

19

26

Byggverksamhet

362 024

4

1

9

25

43

10

8

Handel

557 032

1

1

8

17

40

16

15

Transport och magasinering

214 418

2

3

10

25

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

154 051

5

7

12

18

32

16

10

Information och kommunikation

238 720

2

0

2

5

16

24

49

Finans- och försäkringsverksamhet

103 380

1

0

2

6

24

19

47

Fastighetsverksamhet

77 756

1

1

7

20

26

21

24

Företagstjänster

620 509

2

2

6

12

23

18

34

Offentlig förvaltning och försvar

321 498

0

0

2

8

15

23

50

Utbildning och forskning

517 957

1

1

3

10

16

15

51

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 914

1

2

4

18

24

14

35

Personliga och kulturella tjänster

199 825

1

2

7

14

29

19

28

Okänd verksamhet

67 004

10

4

12

19

21

14

20

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 105 252

9

6

14

17

20

18

15

   i reguljär utbildning

244 331

4

2

6

5

25

39

19

   ej i reguljär utbildning

860 924

10

7

17

21

19

12

14

Totalt

5 942 474

3

2

8

16

26

17

27

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 
                 
 
     
       
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
     
       
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta