Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande; utbildnings…

Förvärvsarbetande; utbildningsnivå och bransch

Senast uppdaterad 2023-04-04
Förklaring
Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från SCB:s register ”Befolkningens utbildning”. Uppgifter om näringsgren är hämtade från SCB:s sysselsättningsregister (RAMS). Uppgifter om studiedeltagande för ej förvärvsarbetande har hämtats från SCB:s register över personer i utbildning.
Med näringsgren avses företagets huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där respektive person arbetar. Näringsgrensindelningen bygger på svensk Näringsgrensindelning (SNI 2007).
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen.

Förvärvsarbetande november 2021 (nattbefolkning) i åldern 20-64 år fördelade efter näringsgren och utbildningsnivå, samt ej förvärvsarbetande efter studiedeltagande och utbildningsnivå.  

                 

Gotlands län

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

26 205

1

1

8

21

33

13

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

1 185

1

1

12

29

37

10

9

Tillverkning och utvinning

1 595

1

2

13

29

35

10

9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

235

0

0

4

30

36

15

15

Byggverksamhet

2 330

2

1

11

29

48

7

3

Handel

2 390

0

1

10

23

48

10

7

Transport och magasinering

1 325

1

0

11

29

41

9

8

Hotell- och restaurangverksamhet

1 165

4

5

9

19

43

13

8

Information och kommunikation

390

1

0

4

9

27

26

33

Finans- och försäkringsverksamhet

665

0

0

2

11

43

17

28

Fastighetsverksamhet

395

0

0

9

28

33

16

13

Företagstjänster

1 865

1

1

10

19

29

16

24

Offentlig förvaltning och försvar

3 275

0

0

2

11

22

21

42

Utbildning och forskning

2 745

0

0

4

14

17

13

49

Vård och omsorg; sociala tjänster

4 615

0

1

6

22

27

12

31

Personliga och kulturella tjänster

1 535

0

0

7

16

29

20

27

Okänd verksamhet

485

1

3

11

27

28

18

12

Icke förvärvsarbetande, Totalt

6 095

6

3

17

20

23

18

12

   i reguljär utbildning

1 795

7

3

8

7

28

34

12

   ej i reguljär utbildning

4 300

6

3

20

26

21

12

12

Totalt

32 300

2

1

9

21

31

14

21

                 

Riket

Näringsgren

Samtliga, antal

Procentuell andel

Uppgift saknas

Förgymnasial utbildning

Gymnasial utbildning

Eftergymnasial utbildning

mindre än 9 år

9 år

högst 2 år

3 år

mindre än 3 år

minst 3 år

Förvärvsarbetande totalt

7 108 845

4

3

9

17

25

16

24

Jordbruk, skogsbruk och fiske

58 625

2

1

12

27

33

13

11

Tillverkning och utvinning

523 470

1

1

9

24

32

13

18

Energiförsörjning; miljöverksamhet

52 880

0

1

6

21

28

18

25

Byggverksamhet

348 645

4

1

10

26

43

9

7

Handel

547 290

1

1

8

18

41

16

15

Transport och magasinering

215 645

2

2

11

26

35

14

11

Hotell- och restaurangverksamhet

144 065

5

7

12

18

33

15

9

Information och kommunikation

223 965

2

0

2

5

17

24

48

Finans- och försäkringsverksamhet

98 345

1

0

2

7

25

19

46

Fastighetsverksamhet

76 270

1

1

7

21

26

20

23

Företagstjänster

586 245

2

2

6

13

23

18

33

Offentlig förvaltning och försvar

310 110

0

0

2

9

15

23

50

Utbildning och forskning

516 205

1

1

3

10

16

15

50

Vård och omsorg; sociala tjänster

758 560

1

1

5

19

25

14

35

Personliga och kulturella tjänster

198 025

1

2

7

14

29

18

27

Okänd verksamhet

39 785

2

7

11

22

23

16

19

Icke förvärvsarbetande, Totalt

1 205 360

8

6

15

18

21

17

15

   i reguljär utbildning

352 215

5

6

9

8

24

30

18

   ej i reguljär utbildning

853 140

9

6

17

22

19

12

14

Totalt

8 314 205

4

4

10

17

25

16

23

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

 
                 
 
     
       
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
     
       
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta