Gotlands län
Fakta & Perspektiv
60 124 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2019

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 056

719

43

26

1 844

13 967

13,2

Gotlands län

1 056

719

43

26

1 844

13 967

13,2

Riket

185 555

87 779

5 304

3 814

282 452

2 441 193

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

632

632

29

33

1 326

14 163

9,4

Gotlands län

632

632

29

33

1 326

14 163

9,4

Riket

112 566

87 962

3 328

4 944

208 800

2 613 700

8,0

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 688

1 351

72

59

3 170

28 130

11,3

Gotlands län

1 688

1 351

72

59

3 170

28 130

11,3

Riket

298 121

175 741

8 632

8 758

491 252

5 054 893

9,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2011-2019

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

1 844

Gotlands län

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

1 844

Riket

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

269 103

271 011

282 452

Kommun/ Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 358

1 326

1 442

Gotlands län

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 358

1 326

1 442

Riket

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

191 385

208 800

202 865

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 257

3 236

3 286

Gotlands län

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 257

3 236

3 286

Riket

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

460 488

479 811

485 317

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2011-2019

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

13,2

Gotlands län

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

13,2

Riket

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

11,4

11,4

11,6

Kommun/ Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

9,4

Gotlands län

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

9,4

Riket

7,4

7,3

7,1

7,3

7,4

7,4

7,5

7,8

8,0

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

11,3

Gotlands län

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

11,3

Riket

9,6

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

9,4

9,5

9,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2011-2019. Index år 2011=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2011=100

Kvinnor

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

103

105

106

110

112

109

109

106

Gotlands län

100

103

105

106

110

112

109

109

106

Riket

100

102

104

104

106

108

107

108

113

Kommun/ Region

Män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

99

100

105

103

103

105

103

112

Gotlands län

100

99

100

105

103

103

105

103

112

Riket

100

97

101

103

105

108

111

121

117

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gotland

100

102

103

105

107

108

107

107

108

Gotlands län

100

102

103

105

107

108

107

107

108

Riket

100

100

103

104

106

108

109

113

115

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta