Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 686 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2020-02-13
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2018

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 035

802

50

23

1 910

13 774

13,9

Gotlands län

1 035

802

50

23

1 910

13 774

13,9

Riket

182 800

79 701

5 077

3 433

271 011

2 377 373

11,4

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

641

738

30

33

1 442

14 448

10,0

Gotlands län

641

738

30

33

1 442

14 448

10,0

Riket

111 690

83 004

3 220

4 951

202 865

2 594 546

7,8

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 676

1 540

80

56

3 352

28 222

11,9

Gotlands län

1 676

1 540

80

56

3 352

28 222

11,9

Riket

294 490

162 705

8 297

8 384

473 876

4 971 919

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2010-2018

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

Gotlands län

1 802

1 745

1 804

1 824

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

Riket

251 672

250 865

256 094

260 924

261 984

265 580

270 294

269 103

271 011

Kommun/ Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 358

1 442

Gotlands län

1 326

1 291

1 278

1 293

1 352

1 336

1 326

1 358

1 442

Riket

169 576

172 848

168 130

174 082

178 006

181 941

186 889

191 385

202 865

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 257

3 352

Gotlands län

3 128

3 036

3 082

3 117

3 201

3 256

3 275

3 257

3 352

Riket

421 248

423 713

424 224

435 006

439 990

447 521

457 183

460 488

473 876

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2010-2018

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

Gotlands län

13,9

14,0

13,3

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

Riket

11,7

11,9

11,7

11,7

11,8

11,7

11,7

11,4

11,4

Kommun/ Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

Gotlands län

9,6

10,1

9,5

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

Riket

7,3

7,4

7,3

7,1

7,3

7,4

7,4

7,5

7,8

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

Gotlands län

11,8

12,0

11,4

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

Riket

9,4

9,6

9,4

9,3

9,4

9,5

9,5

9,4

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2010-2018. Index år 2010=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2010=100

Kvinnor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

100

97

100

101

103

107

108

105

106

Gotlands län

100

97

100

101

103

107

108

105

106

Riket

100

100

102

104

104

106

107

107

108

Kommun/ Region

Män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

100

97

96

98

102

101

100

102

109

Gotlands län

100

97

96

98

102

101

100

102

109

Riket

100

102

99

103

105

107

110

113

120

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Gotland

100

97

99

100

102

104

105

104

107

Gotlands län

100

97

99

100

102

104

105

104

107

Riket

100

101

101

103

104

106

109

109

112

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta