Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 029 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2024-03-11
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2022

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 079

719

43

24

1 865

14 334

13,0

Gotlands län

1 079

719

43

24

1 865

14 334

13,0

Riket

189 332

94 740

5 963

4 160

294 195

2 531 663

11,6

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

686

744

22

50

1 502

14 643

10,3

Gotlands län

686

744

22

50

1 502

14 643

10,3

Riket

120 040

92 967

3 522

5 474

222 003

2 720 185

8,2

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 765

1 463

65

74

3 367

28 977

11,6

Gotlands län

1 765

1 463

65

74

3 367

28 977

11,6

Riket

309 372

187 707

9 485

9 634

516 198

5 251 848

9,8

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2014-2022

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

1 844

1 776

1 845

1 865

Gotlands län

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

1 844

1 776

1 845

1 865

Riket

261 984

265 580

270 294

269 103

271 011

282 452

261 338

276 381

294 195

Kommun/ Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

1 352

1 336

1 326

1 358

1 326

1 442

1 296

1 497

1 502

Gotlands län

1 352

1 336

1 326

1 358

1 326

1 442

1 296

1 497

1 502

Riket

178 006

181 941

186 889

191 385

208 800

202 865

198 249

208 726

222 003

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

3 201

3 256

3 275

3 257

3 236

3 286

3 072

3 342

3 367

Gotlands län

3 201

3 256

3 275

3 257

3 236

3 286

3 072

3 342

3 367

Riket

439 990

447 521

457 183

460 488

479 811

485 317

459 587

485 107

516 198

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2013-2021

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

12,8

12,8

13,0

 

Gotlands län

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

12,8

12,8

13,0

 

Riket

11,7

11,7

11,6

11,4

11,4

11,6

10,9

11,2

 

Kommun/ Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

9,2

9,2

10,4

 

Gotlands län

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

9,2

9,2

10,4

 

Riket

7,4

7,4

7,5

7,5

7,8

8,0

7,7

7,9

 

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

11,0

11,0

11,7

 

Gotlands län

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

11,0

11,0

11,7

 

Riket

9,5

9,5

9,5

9,4

9,5

9,7

9,2

9,5

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2014-2022. Index år 2014=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2014=100

Kvinnor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

100

104

105

103

103

100

96

100

101

Gotlands län

100

104

105

103

103

100

96

100

101

Riket

100

101

103

103

103

108

100

105

112

Kommun/ Region

Män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

100

99

98

100

98

107

96

111

111

Gotlands län

100

99

98

100

98

107

96

111

111

Riket

100

102

105

108

117

114

111

117

125

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gotland

100

102

102

102

101

103

96

104

105

Gotlands län

100

102

102

102

101

103

96

104

105

Riket

100

102

104

105

109

110

104

110

117

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta