Gotlands län
Fakta & Perspektiv
61 173 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta inom turismberoend…

Sysselsatta inom turismberoende branscher

Senast uppdaterad 2023-01-31
Förklaring

I turismberoende branscher ingår detaljhandel, djurparker och naturreservat, hotell och restaurang, museum och kulturminnen, nöjesparker, skidanläggningar, etc.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i turismberoende branscher 2021

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 060

719

44

22

1 845

14 185

13,0

Gotlands län

1 060

719

44

22

1 845

14 185

13,0

Riket

183 330

84 240

5 253

3 558

276 381

2 458 942

11,2

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

678

753

22

44

1 497

14 444

10,4

Gotlands län

678

753

22

44

1 497

14 444

10,4

Riket

115 412

85 291

3 085

4 938

208 726

2 645 237

7,9

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

Turismbransch

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel syssel- satta i turism- beroende branscher

Detaljhandel

Hotell och restaurang

Museer, kulturminnen, naturreservat, botaniska trädgårdar, djurparker m.m.

Nöjesparker och skidanlägg- ningar

Totalt i turism- beroende branscher

Gotland

1 738

1 472

66

66

3 342

28 629

11,7

Gotlands län

1 738

1 472

66

66

3 342

28 629

11,7

Riket

298 742

169 531

8 338

8 496

485 107

5 104 179

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Antal sysselsatta i turismberoende branscher 2013-2021

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Antal

Kvinnor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

1 824

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

1 844

1 776

1 845

Gotlands län

1 824

1 849

1 920

1 949

1 899

1 910

1 844

1 776

1 845

Riket

260 924

261 984

265 580

270 294

269 103

271 011

282 452

261 338

276 381

Kommun/ Region

Män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

1 293

1 352

1 336

1 326

1 358

1 326

1 442

1 296

1 497

Gotlands län

1 293

1 352

1 336

1 326

1 358

1 326

1 442

1 296

1 497

Riket

174 082

178 006

181 941

186 889

191 385

208 800

202 865

198 249

208 726

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

3 117

3 201

3 256

3 275

3 257

3 236

3 286

3 072

3 342

Gotlands län

3 117

3 201

3 256

3 275

3 257

3 236

3 286

3 072

3 342

Riket

435 006

439 990

447 521

457 183

460 488

479 811

485 317

459 587

485 107

                   

Andel sysselsatta i turismberoende branscher 2013-2021

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Andel

Kvinnor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

12,8

12,8

13,0

Gotlands län

13,7

13,9

14,0

14,4

14,0

13,9

12,8

12,8

13,0

Riket

11,8

11,7

11,7

11,6

11,4

11,4

11,6

10,9

11,2

Kommun/ Region

Män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

9,2

9,2

10,4

Gotlands län

9,4

9,6

10,0

9,7

9,6

10,0

9,2

9,2

10,4

Riket

7,3

7,4

7,4

7,5

7,5

7,8

8,0

7,7

7,9

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

11,0

11,0

11,7

Gotlands län

11,5

11,7

12,0

12,0

11,7

11,9

11,0

11,0

11,7

Riket

9,4

9,5

9,5

9,5

9,4

9,5

9,7

9,2

9,5

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Utveckling av antal sysselsatta i turismberoende branscher 2013-2021. Index år 2013=100

                   

Kommun/ Region

Sysselsatta i turismberoende branscher. Index år 2013=100

Kvinnor

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

100

101

105

107

104

105

101

97

101

Gotlands län

100

101

105

107

104

105

101

97

101

Riket

100

100

102

104

103

104

108

100

106

Kommun/ Region

Män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

100

105

103

103

105

103

112

100

116

Gotlands län

100

105

103

103

105

103

112

100

116

Riket

100

102

105

107

110

120

117

114

120

Kommun/ Region

Kvinnor och män

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gotland

100

103

104

105

104

104

105

99

107

Gotlands län

100

103

104

105

104

104

105

99

107

Riket

100

101

103

105

106

110

112

106

112

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta