Örebro län
Fakta & Perspektiv
305 643 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2020

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Askersund 28,9
Degerfors 28,0
Hallsberg 22,7
Hällefors 28,7
Karlskoga 24,9
Kumla 20,1
Laxå 28,5
Lekeberg 20,8
Lindesberg 25,1
Ljusnarsberg 31,5
Nora 27,2
Örebro 18,2
Örebro län 21,5
Riket 20,1
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2009-2020

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 23,5 24,5 25,2 26,0 26,5 27,4 27,6 27,6 27,9 28,2 28,6 28,9
Degerfors 23,3 23,9 24,7 25,6 26,0 26,3 26,7 26,6 26,9 27,4 27,6 28,0
Hallsberg 20,2 20,7 21,0 21,6 22,1 22,4 22,8 22,8 22,4 22,6 22,6 22,7
Hällefors 26,6 27,2 27,8 28,5 28,6 28,8 28,9 28,9 28,8 28,9 28,5 28,7
Karlskoga 23,0 23,7 24,2 24,3 24,4 24,4 24,3 24,0 24,4 24,6 24,7 24,9
Kumla 17,4 17,7 18,1 18,3 18,7 19,2 19,3 19,5 19,6 19,8 19,9 20,1
Laxå 25,3 26,2 26,7 27,5 27,9 28,1 28,2 28,0 28,5 28,7 28,5 28,5
Lekeberg 19,0 19,7 20,1 20,5 21,2 21,6 21,4 21,6 21,3 21,2 21,0 20,8
Lindesberg 21,3 22,0 22,7 23,1 23,3 23,6 23,9 24,0 24,3 24,5 24,8 25,1
Ljusnarsberg 26,6 27,5 28,1 28,9 28,3 27,9 27,8 27,6 28,7 29,7 30,2 31,5
Nora 21,8 22,6 23,7 24,8 25,2 26,0 26,1 26,0 26,2 26,7 26,9 27,2
Örebro 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 17,8 18,1 18,0 18,0 17,9 18,0 18,2
Örebro län 19,3 19,8 20,2 20,6 20,8 21,0 21,2 21,1 21,2 21,2 21,3 21,5
Riket 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1
Källa: Statistiska centralbyrån
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2009-2020 Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 100 104 107 110 113 116 117 117 119 120 122 123
Degerfors 100 103 106 110 112 113 115 114 115 118 119 120
Hallsberg 100 103 104 107 110 111 113 113 111 112 112 112
Hällefors 100 102 104 107 108 108 109 109 108 108 107 108
Karlskoga 100 103 105 105 106 106 105 104 106 107 107 108
Kumla 100 102 104 105 108 110 111 112 112 114 114 115
Laxå 100 103 106 109 110 111 111 111 113 113 113 113
Lekeberg 100 104 106 108 111 114 113 114 112 112 111 110
Lindesberg 100 103 106 108 109 111 112 113 114 115 116 118
Ljusnarsberg 100 104 106 109 107 105 104 104 108 112 114 118
Nora 100 104 109 114 115 119 119 119 120 122 123 125
Örebro 100 102 104 106 107 108 109 109 109 108 109 110
Örebro län 100 102 105 106 108 109 110 109 110 110 110 111
Riket 100 102 104 106 107 107 109 109 110 110 110 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta