Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2022-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

415

196

512

555

694

2 372

Dorotea

382

172

452

612

795

2 413

Lycksele

2 312

1 173

2 867

2 883

3 008

12 243

Malå

537

279

611

742

864

3 033

Nordmaling

1 191

642

1 461

1 746

2 026

7 066

Norsjö

684

303

813

999

1 148

3 947

Robertsfors

1 216

541

1 509

1 638

1 855

6 759

Skellefteå

13 063

7 064

18 261

18 231

17 783

74 402

Sorsele

399

171

490

639

737

2 436

Storuman

925

456

1 173

1 478

1 715

5 747

Umeå

23 606

17 793

39 304

28 604

22 928

132 235

Vilhelmina

1 024

650

1 342

1 581

1 796

6 393

Vindeln

1 033

473

1 162

1 289

1 547

5 504

Vännäs

1 832

897

2 155

2 151

1 928

8 963

Åsele

429

236

543

690

884

2 782

Västerbottens län

49 048

31 046

72 655

63 838

59 708

276 295

Riket

1 952 650

1 064 780

2 789 818

2 567 171

2 147 137

10 521 556

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

17,5

8,3

21,6

23,4

29,3

100

Dorotea

15,8

7,1

18,7

25,4

32,9

100

Lycksele

18,9

9,6

23,4

23,5

24,6

100

Malå

17,7

9,2

20,1

24,5

28,5

100

Nordmaling

16,9

9,1

20,7

24,7

28,7

100

Norsjö

17,3

7,7

20,6

25,3

29,1

100

Robertsfors

18,0

8,0

22,3

24,2

27,4

100

Skellefteå

17,6

9,5

24,5

24,5

23,9

100

Sorsele

16,4

7,0

20,1

26,2

30,3

100

Storuman

16,1

7,9

20,4

25,7

29,8

100

Umeå

17,9

13,5

29,7

21,6

17,3

100

Vilhelmina

16,0

10,2

21,0

24,7

28,1

100

Vindeln

18,8

8,6

21,1

23,4

28,1

100

Vännäs

20,4

10,0

24,0

24,0

21,5

100

Åsele

15,4

8,5

19,5

24,8

31,8

100

Västerbottens län

17,8

11,2

26,3

23,1

21,6

100

Riket

18,6

10,1

26,5

24,4

20,4

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta