Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

394

221

479

574

719

2 387

Dorotea

382

189

448

666

813

2 498

Lycksele

2 322

1 122

2 826

3 009

3 045

12 324

Malå

514

280

613

754

863

3 024

Nordmaling

1 178

665

1 472

1 775

2 018

7 108

Norsjö

673

313

775

1 039

1 145

3 945

Robertsfors

1 224

506

1 506

1 710

1 802

6 748

Skellefteå

12 843

6 913

17 166

18 371

17 547

72 840

Sorsele

384

185

490

661

722

2 442

Storuman

935

499

1 142

1 548

1 702

5 826

Umeå

23 751

17 112

39 219

28 048

22 094

130 224

Vilhelmina

1 061

666

1 380

1 656

1 776

6 539

Vindeln

1 005

490

1 150

1 328

1 512

5 485

Vännäs

1 847

888

2 175

2 148

1 939

8 997

Åsele

431

242

550

707

875

2 805

Västerbottens län

48 944

30 291

71 391

63 994

58 572

273 192

Riket

1 955 716

1 038 122

2 750 673

2 546 698

2 088 086

10 379 295

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

16,5

9,3

20,1

24,0

30,1

100

Dorotea

15,3

7,6

17,9

26,7

32,5

100

Lycksele

18,8

9,1

22,9

24,4

24,7

100

Malå

17,0

9,3

20,3

24,9

28,5

100

Nordmaling

16,6

9,4

20,7

25,0

28,4

100

Norsjö

17,1

7,9

19,6

26,3

29,0

100

Robertsfors

18,1

7,5

22,3

25,3

26,7

100

Skellefteå

17,6

9,5

23,6

25,2

24,1

100

Sorsele

15,7

7,6

20,1

27,1

29,6

100

Storuman

16,0

8,6

19,6

26,6

29,2

100

Umeå

18,2

13,1

30,1

21,5

17,0

100

Vilhelmina

16,2

10,2

21,1

25,3

27,2

100

Vindeln

18,3

8,9

21,0

24,2

27,6

100

Vännäs

20,5

9,9

24,2

23,9

21,6

100

Åsele

15,4

8,6

19,6

25,2

31,2

100

Västerbottens län

17,9

11,1

26,1

23,4

21,4

100

Riket

18,8

10,0

26,5

24,5

20,1

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta