Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2023

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Bjurholm 29,2
Dorotea 34,4
Lycksele 24,8
Malå 29,2
Nordmaling 28,6
Norsjö 30,1
Robertsfors 27,9
Skellefteå 23,4
Sorsele 30,7
Storuman 30,4
Umeå 17,6
Vilhelmina 28,7
Vindeln 28,0
Vännäs 21,3
Åsele 31,7
Västerbottens län 21,6
Riket 20,6
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 30,0 29,9 29,9 29,7 30,1 29,8 29,8 30,1 29,7 29,3 29,2
Dorotea 30,2 30,1 30,2 30,0 30,5 31,3 31,4 32,5 33,3 32,9 34,4
Lycksele 24,0 24,4 24,7 24,8 24,7 24,5 24,5 24,7 24,8 24,6 24,8
Malå 25,2 25,7 25,9 26,8 27,2 27,4 28,1 28,5 28,4 28,5 29,2
Nordmaling 26,2 26,6 26,8 27,0 27,1 27,2 27,5 28,4 28,5 28,7 28,6
Norsjö 25,5 25,6 26,1 26,8 27,3 27,6 28,1 29,0 29,1 29,1 30,1
Robertsfors 24,0 24,7 24,7 25,0 25,2 25,8 26,2 26,7 27,0 27,4 27,9
Skellefteå 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,5 23,8 24,1 24,1 23,9 23,4
Sorsele 26,8 26,4 27,5 27,1 28,4 28,5 28,6 29,6 29,8 30,3 30,7
Storuman 27,7 28,1 28,5 28,3 28,4 28,4 29,1 29,2 29,5 29,8 30,4
Umeå 15,7 16,1 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 17,2 17,3 17,6
Vilhelmina 23,9 24,4 24,8 25,1 25,1 26,1 26,4 27,2 27,7 28,1 28,7
Vindeln 27,2 27,6 28,1 28,1 28,0 27,9 27,8 27,6 27,8 28,1 28,0
Vännäs 20,5 21,0 21,2 21,1 21,2 21,4 21,5 21,6 21,6 21,5 21,3
Åsele 30,7 30,7 30,4 30,4 30,9 30,5 30,9 31,2 31,7 31,8 31,7
Västerbottens län 20,1 20,4 20,7 20,8 20,9 21,1 21,2 21,4 21,6 21,6 21,6
Riket 19,4 19,4 19,8 19,8 19,8 19,9 20,0 20,1 20,3 20,4 20,6
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2013-2023 Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 100 100 100 99 100 99 99 101 99 98 97
Dorotea 100 100 100 100 101 104 104 108 110 109 114
Lycksele 100 102 103 104 103 102 102 103 103 103 104
Malå 100 102 102 106 108 109 111 113 113 113 116
Nordmaling 100 102 102 103 104 104 105 109 109 110 109
Norsjö 100 100 102 105 107 108 110 114 114 114 118
Robertsfors 100 103 103 104 105 107 109 111 112 114 116
Skellefteå 100 101 102 103 103 105 106 107 107 107 104
Sorsele 100 99 103 101 106 106 107 110 111 113 115
Storuman 100 101 103 102 102 102 105 105 106 108 110
Umeå 100 103 105 105 106 107 107 108 110 111 112
Vilhelmina 100 102 104 105 105 109 110 114 116 118 120
Vindeln 100 102 103 103 103 103 102 102 103 104 103
Vännäs 100 103 104 103 104 104 105 105 106 105 104
Åsele 100 100 99 99 101 99 101 102 103 103 103
Västerbottens län 100 102 103 103 104 105 105 106 107 107 107
Riket 100 100 102 102 102 103 103 104 104 105 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta