Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2023-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

407

187

515

554

685

2 348

Dorotea

354

156

439

586

804

2 339

Lycksele

2 260

1 161

2 926

2 832

3 034

12 213

Malå

530

262

604

722

872

2 990

Nordmaling

1 181

648

1 440

1 753

2 011

7 033

Norsjö

669

301

810

962

1 182

3 924

Robertsfors

1 181

547

1 507

1 623

1 882

6 740

Skellefteå

13 253

7 236

19 864

18 296

17 893

76 542

Sorsele

389

160

473

633

732

2 387

Storuman

888

426

1 155

1 443

1 709

5 621

Umeå

23 445

18 180

39 324

28 732

23 410

133 091

Vilhelmina

990

619

1 329

1 526

1 799

6 263

Vindeln

1 015

465

1 162

1 288

1 531

5 461

Vännäs

1 890

859

2 250

2 134

1 926

9 059

Åsele

412

237

519

688

862

2 718

Västerbottens län

48 864

31 444

74 317

63 772

60 332

278 729

Riket

1 928 994

1 079 133

2 794 080

2 574 748

2 174 752

10 551 707

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjurholm

17,3

8,0

21,9

23,6

29,2

100

Dorotea

15,1

6,7

18,8

25,1

34,4

100

Lycksele

18,5

9,5

24,0

23,2

24,8

100

Malå

17,7

8,8

20,2

24,1

29,2

100

Nordmaling

16,8

9,2

20,5

24,9

28,6

100

Norsjö

17,0

7,7

20,6

24,5

30,1

100

Robertsfors

17,5

8,1

22,4

24,1

27,9

100

Skellefteå

17,3

9,5

26,0

23,9

23,4

100

Sorsele

16,3

6,7

19,8

26,5

30,7

100

Storuman

15,8

7,6

20,5

25,7

30,4

100

Umeå

17,6

13,7

29,5

21,6

17,6

100

Vilhelmina

15,8

9,9

21,2

24,4

28,7

100

Vindeln

18,6

8,5

21,3

23,6

28,0

100

Vännäs

20,9

9,5

24,8

23,6

21,3

100

Åsele

15,2

8,7

19,1

25,3

31,7

100

Västerbottens län

17,5

11,3

26,7

22,9

21,6

100

Riket

18,3

10,2

26,5

24,4

20,6

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta