Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2023

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Bjurholm 1 187 1 161 102,2
Dorotea 1 244 1 095 113,6
Lycksele 5 836 6 377 91,5
Malå 1 525 1 465 104,1
Nordmaling 3 502 3 531 99,2
Norsjö 2 017 1 907 105,8
Robertsfors 3 377 3 363 100,4
Skellefteå 34 480 42 062 82,0
Sorsele 1 191 1 196 99,6
Storuman 2 802 2 819 99,4
Umeå 52 641 80 450 65,4
Vilhelmina 3 063 3 200 95,7
Vindeln 2 773 2 688 103,2
Vännäs 4 239 4 820 87,9
Åsele 1 392 1 326 105,0
Västerbottens län 121 269 157 460 77,0
Riket 4 579 077 5 942 479 77,1
Demografisk försörjningskvot 2013-2023

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 107,8 104,9 102,4 104,5 107,4 105,0 102,5 104,2 103,1 103,3 102,2
Dorotea 95,9 95,8 98,3 100,7 98,5 100,8 103,4 104,9 109,8 110,4 113,6
Lycksele 83,8 84,6 86,0 89,2 89,8 90,3 90,1 91,0 91,2 90,6 91,5
Malå 86,2 86,0 88,0 92,1 97,3 99,2 102,4 102,5 102,5 102,7 104,1
Nordmaling 90,0 92,4 92,3 94,6 96,0 96,6 96,8 99,5 99,3 101,3 99,2
Norsjö 92,4 91,7 93,8 96,4 98,3 98,4 98,7 101,4 102,7 102,4 105,8
Robertsfors 84,7 85,5 87,1 88,4 89,4 91,3 93,5 95,7 97,3 98,7 100,4
Skellefteå 79,8 79,9 80,1 81,3 82,9 84,1 84,9 85,9 85,9 85,0 82,0
Sorsele 90,7 91,8 93,8 94,7 96,6 96,6 92,3 95,0 95,5 100,0 99,6
Storuman 88,7 90,1 92,6 92,2 92,3 93,9 94,9 94,8 96,2 97,0 99,4
Umeå 60,1 60,8 61,7 62,3 63,2 64,0 64,4 65,0 65,4 65,3 65,4
Vilhelmina 86,7 87,9 88,3 89,3 89,3 91,8 91,9 93,6 94,6 95,6 95,7
Vindeln 91,3 92,9 97,5 98,6 100,4 101,3 100,2 101,5 102,3 103,8 103,2
Vännäs 82,5 84,2 85,0 86,0 87,8 87,7 88,6 89,0 90,0 87,7 87,9
Åsele 102,9 100,0 100,3 100,2 102,2 100,6 103,2 104,6 104,6 105,0 105,0
Västerbottens län 72,3 72,8 73,6 74,5 75,5 76,4 76,8 77,5 77,9 77,6 77,0
Riket 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2013-2023. Index år 2013=100

Kommun/Region 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bjurholm 100 97 95 97 100 97 95 97 96 96 95
Dorotea 100 100 102 105 103 105 108 109 114 115 118
Lycksele 100 101 103 106 107 108 108 109 109 108 109
Malå 100 100 102 107 113 115 119 119 119 119 121
Nordmaling 100 103 103 105 107 107 108 111 110 113 110
Norsjö 100 99 101 104 106 106 107 110 111 111 114
Robertsfors 100 101 103 104 106 108 110 113 115 116 119
Skellefteå 100 100 100 102 104 105 106 108 108 107 103
Sorsele 100 101 103 104 107 107 102 105 105 110 110
Storuman 100 102 104 104 104 106 107 107 109 109 112
Umeå 100 101 103 104 105 107 107 108 109 109 109
Vilhelmina 100 101 102 103 103 106 106 108 109 110 110
Vindeln 100 102 107 108 110 111 110 111 112 114 113
Vännäs 100 102 103 104 106 106 107 108 109 106 107
Åsele 100 97 97 97 99 98 100 102 102 102 102
Västerbottens län 100 101 102 103 104 106 106 107 108 107 106
Riket 100 101 102 102 103 104 105 105 106 106 106

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta