Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 77, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 77 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2022

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Bjurholm 1 205 1 167 103,3
Dorotea 1 266 1 147 110,4
Lycksele 5 820 6 423 90,6
Malå 1 537 1 496 102,7
Nordmaling 3 555 3 511 101,3
Norsjö 1 997 1 950 102,4
Robertsfors 3 357 3 402 98,7
Skellefteå 34 186 40 216 85,0
Sorsele 1 218 1 218 100,0
Storuman 2 830 2 917 97,0
Umeå 52 250 79 985 65,3
Vilhelmina 3 124 3 269 95,6
Vindeln 2 803 2 701 103,8
Vännäs 4 187 4 776 87,7
Åsele 1 425 1 357 105,0
Västerbottens län 120 760 155 535 77,6
Riket 4 579 077 5 942 479 77,1
Demografisk försörjningskvot 2012-2022

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 108,3 107,8 104,9 102,4 104,5 107,4 105,0 102,5 104,2 103,1 103,3
Dorotea 96,5 95,9 95,8 98,3 100,7 98,5 100,8 103,4 104,9 109,8 110,4
Lycksele 82,6 83,8 84,6 86,0 89,2 89,8 90,3 90,1 91,0 91,2 90,6
Malå 86,7 86,2 86,0 88,0 92,1 97,3 99,2 102,4 102,5 102,5 102,7
Nordmaling 89,7 90,0 92,4 92,3 94,6 96,0 96,6 96,8 99,5 99,3 101,3
Norsjö 91,3 92,4 91,7 93,8 96,4 98,3 98,4 98,7 101,4 102,7 102,4
Robertsfors 86,3 84,7 85,5 87,1 88,4 89,4 91,3 93,5 95,7 97,3 98,7
Skellefteå 79,0 79,8 79,9 80,1 81,3 82,9 84,1 84,9 85,9 85,9 85,0
Sorsele 91,1 90,7 91,8 93,8 94,7 96,6 96,6 92,3 95,0 95,5 100,0
Storuman 88,7 88,7 90,1 92,6 92,2 92,3 93,9 94,9 94,8 96,2 97,0
Umeå 59,4 60,1 60,8 61,7 62,3 63,2 64,0 64,4 65,0 65,4 65,3
Vilhelmina 87,2 86,7 87,9 88,3 89,3 89,3 91,8 91,9 93,6 94,6 95,6
Vindeln 89,4 91,3 92,9 97,5 98,6 100,4 101,3 100,2 101,5 102,3 103,8
Vännäs 82,8 82,5 84,2 85,0 86,0 87,8 87,7 88,6 89,0 90,0 87,7
Åsele 103,0 102,9 100,0 100,3 100,2 102,2 100,6 103,2 104,6 104,6 105,0
Västerbottens län 71,8 72,3 72,8 73,6 74,5 75,5 76,4 76,8 77,5 77,9 77,6
Riket 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9 76,3 76,6 77,1 77,1
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2012-2022. Index år 2012=100

Kommun/Region 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bjurholm 100 100 97 95 96 99 97 95 96 95 95
Dorotea 100 99 99 102 104 102 104 107 109 114 114
Lycksele 100 102 102 104 108 109 109 109 110 110 110
Malå 100 99 99 101 106 112 114 118 118 118 119
Nordmaling 100 100 103 103 105 107 108 108 111 111 113
Norsjö 100 101 100 103 106 108 108 108 111 113 112
Robertsfors 100 98 99 101 102 104 106 108 111 113 114
Skellefteå 100 101 101 101 103 105 107 108 109 109 108
Sorsele 100 100 101 103 104 106 106 101 104 105 110
Storuman 100 100 102 104 104 104 106 107 107 108 109
Umeå 100 101 102 104 105 106 108 108 109 110 110
Vilhelmina 100 99 101 101 102 102 105 105 107 109 110
Vindeln 100 102 104 109 110 112 113 112 114 114 116
Vännäs 100 100 102 103 104 106 106 107 107 109 106
Åsele 100 100 97 97 97 99 98 100 102 102 102
Västerbottens län 100 101 101 103 104 105 106 107 108 109 108
Riket 100 101 102 102 103 104 105 106 106 107 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta