Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1998-2023

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1998-2023

1998

2023

Antal        

Procent

Bjurholm

2 786

2 348

-438

-15,7

Dorotea

3 441

2 339

-1 102

-32,0

Lycksele

13 386

12 213

-1 173

-8,8

Malå

3 821

2 990

-831

-21,7

Nordmaling

7 873

7 033

-840

-10,7

Norsjö

4 850

3 924

-926

-19,1

Robertsfors

7 439

6 740

-699

-9,4

Skellefteå

73 499

76 542

3 043

4,1

Sorsele

3 281

2 387

-894

-27,2

Storuman

7 177

5 621

-1 556

-21,7

Umeå

103 517

133 091

29 574

28,6

Vilhelmina

8 125

6 263

-1 862

-22,9

Vindeln

6 245

5 461

-784

-12,6

Vännäs

8 574

9 059

485

5,7

Åsele

3 789

2 718

-1 071

-28,3

Västerbottens län

257 803

278 729

20 926

8,1

Riket

8 854 322

10 551 707

1 697 385

19,2

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta