Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1997-2022

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1997-2022

1997

2022

Antal         

Procent

Bjurholm

2 813

2 372

-441

-15,7

Dorotea

3 492

2 413

-1 079

-30,9

Lycksele

13 549

12 243

-1 306

-9,6

Malå

3 866

3 033

-833

-21,5

Nordmaling

7 934

7 066

-868

-10,9

Norsjö

4 960

3 947

-1 013

-20,4

Robertsfors

7 559

6 759

-800

-10,6

Skellefteå

74 122

74 402

280

0,4

Sorsele

3 323

2 436

-887

-26,7

Storuman

7 314

5 747

-1 567

-21,4

Umeå

103 151

132 235

29 084

28,2

Vilhelmina

8 279

6 393

-1 886

-22,8

Vindeln

6 289

5 504

-785

-12,5

Vännäs

8 667

8 963

296

3,4

Åsele

3 845

2 782

-1 063

-27,6

Västerbottens län

259 163

276 295

17 132

6,6

Riket

8 847 625

10 521 556

1 673 931

18,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta