Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
273 192 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2021-03-29
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2020-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 279

7 840

2,7

2,9

2,8

2,9

5-9

7 463

7 991

2,7

2,9

2,9

3,1

10-14

7 511

7 963

2,7

2,9

2,9

3,1

15-19

7 179

7 512

2,6

2,7

2,7

2,9

20-24

8 877

9 620

3,2

3,5

2,6

3,0

25-29

9 511

10 664

3,5

3,9

3,4

3,6

30-34

9 019

9 916

3,3

3,6

3,5

3,7

35-39

7 967

8 659

2,9

3,2

3,1

3,3

40-44

7 575

8 080

2,8

3,0

3,0

3,1

45-49

7 824

8 222

2,9

3,0

3,2

3,3

50-54

8 031

8 325

2,9

3,0

3,2

3,3

55-59

7 819

8 018

2,9

2,9

3,1

3,1

60-64

7 802

7 953

2,9

2,9

2,7

2,8

65-69

7 707

7 713

2,8

2,8

2,6

2,6

70-74

7 683

7 732

2,8

2,8

2,7

2,6

75-79

6 390

5 918

2,3

2,2

2,3

2,1

80-84

4 496

3 585

1,6

1,3

1,5

1,2

85-89

2 837

1 903

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 377

681

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

367

130

0,1

0,0

0,1

0,0

100-

49

4

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

134 763

138 429

49,3

50,7

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta