Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2022-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 050

7 553

2,6

2,7

2,7

2,8

5-9

7 537

8 123

2,7

2,9

2,9

3,0

10-14

7 719

8 124

2,8

2,9

2,9

3,1

15-19

7 234

7 712

2,6

2,8

2,8

3,0

20-24

9 269

9 773

3,4

3,5

2,6

2,9

25-29

8 613

9 816

3,1

3,6

3,1

3,3

30-34

9 756

10 841

3,5

3,9

3,6

3,8

35-39

8 323

9 120

3,0

3,3

3,2

3,4

40-44

7 761

8 425

2,8

3,0

3,0

3,2

45-49

7 844

8 221

2,8

3,0

3,0

3,2

50-54

7 843

8 086

2,8

2,9

3,1

3,2

55-59

8 132

8 550

2,9

3,1

3,2

3,3

60-64

7 548

7 614

2,7

2,8

2,7

2,7

65-69

7 748

7 739

2,8

2,8

2,6

2,6

70-74

7 463

7 496

2,7

2,7

2,6

2,4

75-79

6 804

6 545

2,5

2,4

2,5

2,3

80-84

4 681

3 787

1,7

1,4

1,6

1,3

85-89

2 842

1 962

1,0

0,7

1,0

0,7

90-94

1 402

696

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

345

143

0,1

0,1

0,1

0,0

100-

43

12

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

135 957

140 338

49,2

50,8

49,6

50,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta