Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
274 563 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2021-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

7 160

7 739

2,6

2,8

2,7

2,9

5-9

7 515

8 044

2,7

2,9

2,9

3,1

10-14

7 644

7 970

2,8

2,9

2,9

3,1

15-19

7 265

7 637

2,6

2,8

2,7

2,9

20-24

8 900

9 725

3,2

3,5

2,6

2,9

25-29

9 005

10 117

3,3

3,7

3,2

3,4

30-34

9 498

10 341

3,5

3,8

3,6

3,7

35-39

8 071

8 896

2,9

3,2

3,1

3,3

40-44

7 761

8 246

2,8

3,0

3,0

3,1

45-49

7 766

8 246

2,8

3,0

3,1

3,2

50-54

7 947

8 115

2,9

3,0

3,1

3,2

55-59

7 989

8 299

2,9

3,0

3,1

3,2

60-64

7 640

7 775

2,8

2,8

2,7

2,7

65-69

7 778

7 726

2,8

2,8

2,6

2,6

70-74

7 559

7 592

2,8

2,8

2,6

2,5

75-79

6 653

6 325

2,4

2,3

2,4

2,2

80-84

4 532

3 662

1,7

1,3

1,5

1,3

85-89

2 875

1 930

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 404

674

0,5

0,2

0,5

0,2

95-99

339

144

0,1

0,1

0,1

0,1

100-

49

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

135 350

139 213

49,3

50,7

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta