Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Folkmängd 2023-12-31 i Västerbottens län jämfört med riket

             

Ålder

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

6 854

7 282

2,5

2,6

2,6

2,7

5-9

7 541

8 080

2,7

2,9

2,8

3,0

10-14

7 713

8 201

2,8

2,9

2,9

3,1

15-19

7 427

7 839

2,7

2,8

2,8

3,0

20-24

9 457

9 914

3,4

3,6

2,7

2,9

25-29

8 419

9 783

3,0

3,5

2,9

3,1

30-34

9 946

11 242

3,6

4,0

3,6

3,8

35-39

8 677

9 575

3,1

3,4

3,3

3,5

40-44

8 004

8 671

2,9

3,1

3,0

3,2

45-49

7 747

8 296

2,8

3,0

3,0

3,1

50-54

7 796

8 050

2,8

2,9

3,1

3,2

55-59

8 238

8 559

3,0

3,1

3,2

3,3

60-64

7 454

7 632

2,7

2,7

2,8

2,8

65-69

7 716

7 685

2,8

2,8

2,6

2,6

70-74

7 377

7 310

2,6

2,6

2,5

2,4

75-79

6 914

6 764

2,5

2,4

2,5

2,3

80-84

4 901

4 050

1,8

1,5

1,7

1,4

85-89

2 927

2 079

1,1

0,7

1,0

0,7

90-94

1 370

697

0,5

0,3

0,5

0,3

95-99

362

129

0,1

0,0

0,2

0,0

100-

37

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

136 877

141 852

49,1

50,9

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta