Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
278 729 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2024-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2022-2023

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2022-2023

2022

2023

Antal          

Procent

Bjurholm

2 372

2 348

-24

-1,0

Dorotea

2 413

2 339

-74

-3,1

Lycksele

12 243

12 213

-30

-0,2

Malå

3 033

2 990

-43

-1,4

Nordmaling

7 066

7 033

-33

-0,5

Norsjö

3 947

3 924

-23

-0,6

Robertsfors

6 759

6 740

-19

-0,3

Skellefteå

74 402

76 542

2 140

2,9

Sorsele

2 436

2 387

-49

-2,0

Storuman

5 747

5 621

-126

-2,2

Umeå

132 235

133 091

856

0,6

Vilhelmina

6 393

6 263

-130

-2,0

Vindeln

5 504

5 461

-43

-0,8

Vännäs

8 963

9 059

96

1,1

Åsele

2 782

2 718

-64

-2,3

Västerbottens län

276 295

278 729

2 434

0,9

Riket

10 521 556

10 551 707

30 151

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta