Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
276 295 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2023-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden 2021-2022

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2021-2022

2021

2022

Antal          

Procent

Bjurholm

2 395

2 372

-23

-1,0

Dorotea

2 459

2 413

-46

-1,9

Lycksele

12 264

12 243

-21

-0,2

Malå

3 034

3 033

-1

0,0

Nordmaling

7 100

7 066

-34

-0,5

Norsjö

3 971

3 947

-24

-0,6

Robertsfors

6 786

6 759

-27

-0,4

Skellefteå

73 393

74 402

1 009

1,4

Sorsele

2 460

2 436

-24

-1,0

Storuman

5 808

5 747

-61

-1,1

Umeå

130 997

132 235

1 238

0,9

Vilhelmina

6 485

6 393

-92

-1,4

Vindeln

5 550

5 504

-46

-0,8

Vännäs

9 054

8 963

-91

-1,0

Åsele

2 807

2 782

-25

-0,9

Västerbottens län

274 563

276 295

1 732

0,6

Riket

10 452 326

10 521 556

69 230

0,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta