Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 6

Betyg årskurs 6

Senast uppdaterad 2021-10-28
Förklaring

Betygen sätts utifrån betygsskalan A-F, där A-E står för godkända betyg och F står för ej godkänt betyg. Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever dubbelprickas den av sekretesskäl. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven (A-E) är färre än 5 elever, så visas andelen som uppnått A-E som ~100. Statistiken redovisar värden för samtliga elever. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika antal ämnen under årskurs 6 är måttet som visar andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen inte direkt jämförbart mellan län.

PDF
Diagram nuläge
Betyg årskurs 6, antal elever och andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen. Läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Antal ämnesbetyg Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Falkenberg 560 16,4 71,8
Halmstad 1 153 16,3 67,6
Hylte 139 17,0 69,1
Kungsbacka 1 200 15,5 86,0
Laholm 285 17,0 69,8
Varberg 762 16,2 78,0
Hallands län 4 099 16,1 75,7
Riket 120 723 16,4 73,7
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 74,7 71,1 75,4 69,2 75,5 70,9 67,8 71,8
Halmstad 78,1 79,5 78,7 74,4 75,2 69,9 71,0 67,6
Hylte 75,0 71,3 60,8 68,8 76,3 64,0 56,6 69,1
Kungsbacka 88,1 92,0 89,1 87,1 86,3 83,0 85,1 86,0
Laholm 83,5 84,8 77,7 81,8 68,7 69,9 69,9 69,8
Varberg 81,7 84,2 83,1 83,1 80,3 77,2 73,1 78,0
Hallands län 81,7 83,2 81,6 79,4 79,1 75,1 74,3 75,7
Riket 79,5 80,5 79,2 77,7 77,1 73,9 73,5 73,7
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen årskurs 6, 2013/2014-2020/2021. Index läsår 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 100 95 101 93 101 95 91 96
Halmstad 100 102 101 95 96 90 91 87
Hylte 100 95 81 92 102 85 75 92
Kungsbacka 100 104 101 99 98 94 97 98
Laholm 100 102 93 98 82 84 84 84
Varberg 100 103 102 102 98 94 89 95
Hallands län 100 102 100 97 97 92 91 93
Riket 100 101 100 98 97 93 92 93

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta