Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet, kön

Gymnasiebehörighet, kön

Senast uppdaterad 2021-08-31
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Behörighet till gymnasieskolan,  läsåret 2019/2020

             

Hallands län

           

Flickor

Kommun/Region  

Antal flickor i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Falkenberg

250

84,4

82,0

81,6

80,0

15,6

Halmstad

526

85,7

85,0

84,4

84,2

14,3

Hylte

59

89,8

88,1

88,1

86,4

..

Kungsbacka

565

93,3

92,2

92,0

90,8

6,7

Laholm

135

79,3

78,5

77,0

74,8

20,7

Varberg

333

87,1

85,6

85,6

84,7

12,9

Hallands län

1 868

87,7

86,5

86,1

85,1

12,3

Riket

55 670

87,0

85,9

84,7

83,4

13,0

Pojkar

Kommun/Region  

Antal pojkar i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Falkenberg

241

79,3

78,0

77,6

76,3

20,7

Halmstad

608

85,0

84,0

83,1

81,1

15,0

Hylte

75

72,0

72,0

70,7

64,0

28,0

Kungsbacka

599

92,8

92,0

92,0

90,7

7,2

Laholm

147

83,0

82,3

78,2

78,9

17,0

Varberg

346

86,7

86,4

84,4

85,8

13,3

Hallands län

2 016

86,3

85,5

84,5

83,4

13,7

Riket

59 353

84,3

83,0

81,2

79,8

15,7

Källa: Skolverket . Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Hallands län

             

Flickor

               

Kommun/Region         

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

Falkenberg

93,0

88,3

87,5

82,7

84,3

85,4

84,3

84,4

Halmstad

93,5

94,0

88,1

89,1

86,9

86,5

85,7

85,7

Hylte

81,5

100,0

84,2

77,4

77,9

79,7

70,3

89,8

Kungsbacka

94,7

95,1

93,3

94,4

94,2

93,6

91,6

93,3

Laholm

89,7

88,0

77,5

90,1

81,6

87,5

82,1

79,3

Varberg

89,5

91,4

90,0

90,9

88,2

89,0

89,5

87,1

Hallands län

92,3

92,7

89,0

89,5

88,1

88,8

87,3

87,7

Riket

89,0

88,3

87,3

87,7

86,4

86,7

85,8

87,0

Pojkar

 

 

 

 

 

     

Kommun/Region         

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

Falkenberg

88,8

83,4

86,3

75,2

75,5

78,7

77,1

79,3

Halmstad

89,1

90,5

87,7

76,0

82,0

80,8

79,5

85,0

Hylte

80,0

100,0

76,6

69,2

67,4

67,4

70,8

72,0

Kungsbacka

92,0

92,9

90,7

86,8

81,7

89,3

88,6

92,8

Laholm

89,3

89,6

80,6

77,1

74,3

80,5

69,6

83,0

Varberg

91,4

91,4

91,1

87,7

83,0

86,7

87,8

86,7

Hallands län

90,1

90,4

88,1

80,7

80,1

83,4

82,3

86,3

Riket

86,3

85,5

83,9

79,0

79,2

82,3

82,9

84,3

Utvecklingen av andel flickor och pojkar med gymnasiebehörighet 2012/2013-2019/2020. Index år 2012/2013=100                    

                 

Hallands län

             

Flickor

 

 

 

 

 

     

Kommun/Region         

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

Falkenberg

100

95

94

89

91

92

91

91

Halmstad

100

101

94

95

93

93

92

92

Hylte

100

123

103

95

96

98

86

110

Kungsbacka

100

100

99

100

99

99

97

99

Laholm

100

98

86

100

91

98

92

88

Varberg

100

102

101

102

99

99

100

97

Hallands län

100

100

96

97

95

96

95

95

Riket

100

99

98

99

97

97

96

98

                 

Pojkar

 

 

 

 

 

     

Kommun/Region         

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/ 2017

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/ 2020

Falkenberg

100

94

97

85

85

89

87

89

Halmstad

100

102

98

85

92

91

89

95

Hylte

100

125

96

87

84

84

89

90

Kungsbacka

100

101

99

94

89

97

96

101

Laholm

100

100

90

86

83

90

78

93

Varberg

100

100

100

96

91

95

96

95

Hallands län

100

100

98

90

89

93

91

96

Riket

100

99

97

92

92

95

96

98

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta