Hallands län
Fakta & Perspektiv
336 748 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Betyg årskurs 9

Betyg årskurs 9

Senast uppdaterad 2021-09-30
Förklaring

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Statistiken redovisar fr om 2015 värden för samtliga exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund. Med nyinvandrade avses elever som folkbokförts i Sverige de senaste fyra åren och som inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare. Elever med okänd bakgrund är elever med tillfälligt personnummer samt elever med hemligt personnummer.

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till  gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande  program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge
Slutbetyg samtliga elever årskurs 9, läsåret 2020/2021.

Kommun/Region Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Andel behörig yrkesprogram Genomsnittsligt meritvärde*
Falkenberg 454 79,1 87,0 230,6
Halmstad 1 145 77,6 87,0 234,7
Hylte 126 70,6 86,5 227,5
Kungsbacka 1 193 86,9 92,1 243,1
Laholm .. 73,8 84,8 221,3
Varberg 715 78,2 89,1 229,6
Hallands län 3 896 80,3 88,8 234,7
Riket 111 354 78,3 88,4 235,9
Andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 62,5 71,4 74,4 75,5 74,6 74,8 74,4 76,7 79,1
Halmstad 83,9 61,0 82,6 81,3 79,8 79,3 74,1 80,3 77,6
Hylte 88,1 87,2 62,5 65,3 76,7 76,0 54,3 70,2 70,6
Kungsbacka 80,9 87,3 86,4 88,2 86,3 88,9 83,5 89,8 86,9
Laholm 80,0 64,3 69,2 73,0 78,4 78,2 62,0 73,5 73,8
Varberg 82,7 77,8 87,4 83,0 82,6 85,0 81,5 82,2 78,2
Hallands län 81,5 80,3 81,8 81,5 81,4 82,6 76,8 82,3 80,3
Riket 77,0 77,4 77,0 78,1 80,2 80,1 75,5 78,9 78,3
Utvecklingen av andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 2012/2013-2020/2021. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021
Falkenberg 100 114 119 121 119 120 119 123 127
Halmstad 100 73 98 97 95 95 88 96 92
Hylte 100 99 71 74 87 86 62 80 80
Kungsbacka 100 108 107 109 107 110 103 111 107
Laholm 100 80 87 91 98 98 78 92 92
Varberg 100 94 106 100 100 103 99 99 95
Hallands län 100 99 100 100 100 101 94 101 99
Riket 100 101 100 101 104 104 98 102 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta