Hallands län
Fakta & Perspektiv
342 805 INVÅNARE
5 427 km2 AREA
6 KOMMUNER
Hallands län
Hallands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2023-09-28
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2022/2023

Kommun/Region  

Antal elever i årskurs 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt  program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och  tekniskt program

Falkenberg

519

83,4

81,9

80,7

78,8

16,6

Halmstad

1 213

83,7

82,5

81,2

79,4

16,3

Hylte

154

76,6

72,7

71,4

68,2

23,4

Kungsbacka

1 259

90,2

89,6

89,2

86,9

9,8

Laholm

278

78,4

77,0

74,5

71,6

21,6

Varberg

715

86,6

85,5

82,9

84,6

13,4

Hallands län

4 138

85,5

84,4

83,1

81,6

14,5

Riket

121 369

85,2

83,8

81,8

80,0

14,8

Källa: Skolverket . Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2013/2014-2022/2023

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Falkenberg 85,7 86,9 86,6 79,9 81,8 80,7 81,9 84,0 82,8 83,4
Halmstad 92,2 87,9 87,2 84,2 83,5 82,5 85,4 84,9 81,5 83,7
Hylte 93,3 80,8 76,9 72,1 72,9 70,5 79,9 81,4 70,1 76,6
Kungsbacka 93,9 92,0 93,5 87,3 91,4 90,1 93,0 90,6 89,2 90,2
Laholm 88,9 79,2 86,7 77,6 83,7 75,0 81,2 83,0 76,8 78,4
Varberg 91,4 90,6 89,9 85,4 87,8 88,6 86,9 87,6 90,4 86,6
Hallands län 91,5 88,6 88,9 83,8 86,0 84,7 87,0 86,8 84,8 85,5
Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 84,3 85,6 86,2 85,0 85,2
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2013/2014-2022/2023. Index år 2013/2014=100

Kommun/Region 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023
Falkenberg 100 101 101 93 95 94 96 98 97 97
Halmstad 100 95 95 91 91 89 93 92 88 91
Hylte 100 87 82 77 78 76 86 87 75 82
Kungsbacka 100 98 100 93 97 96 99 96 95 96
Laholm 100 89 98 87 94 84 91 93 86 88
Varberg 100 99 98 93 96 97 95 96 99 95
Hallands län 100 97 97 92 94 93 95 95 93 93
Riket 100 99 100 95 97 97 99 99 98 98

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2024 RegionFakta